Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
158Nr 125/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania Planu Operacyjnego funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w warunkach19.04.2021 - 09:23
158Nr 16 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 667 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia angielska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 13.04.2021 - 08:56
158Nr 25 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację zadania projektu pod nazwą „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości”...19.04.2021 - 15:17
158Nr 26/2021 z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2020/202119.04.2021 - 11:21
157Nr 116/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na rok 202114.04.2021 - 06:56
155Nr 91/2020 z dnia 20 października 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 35/2015 w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna” 18.04.2021 - 21:01
155MAŁGORZATA CICZKOWSKA-GIEDZIUN17.04.2021 - 20:38
155KONKURS NA STANOWISKO STYPENDYSTY – DOKTORANTA W KATEDRZE FIZYKI I BIOFIZYKI19.04.2021 - 15:16
154Nr 33 z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej korekty Planu Finansowego, w tym korekty Planu Inwestycyjnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 202018.04.2021 - 18:33
153Konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej18.04.2021 - 11:28
153Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego18.04.2021 - 13:38
152Nr 86/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Społecznych na kadencję 2020-202410.04.2021 - 18:56
152Nr 19 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 670 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia rosyjska dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim19.04.2021 - 01:33
152Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Diagnostyki Klinicznej14.04.2021 - 19:04
152PIELĘGNIARSTWO (ocena programowa)17.04.2021 - 23:51
152Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie19.04.2021 - 07:30
151Nr 31 z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego i pokrycia straty Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za rok 2019 zyskiem wypracowanym07.04.2021 - 01:05
151DARIUSZ ONICHIMOWSKI19.04.2021 - 05:01
150Nr 211/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postepowań rekrutacyjnych na studia w rekrutacji śródrocznej na rok akademicki 2020/202119.04.2021 - 12:28
150Nr 6/2021 z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.04.2021 - 15:20
149Nr 216/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do Spraw Studentów na kadencję 2021-202518.04.2021 - 22:27
148Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Literatury Polskiej19.04.2021 - 06:40
147Nr 43 z dnia 18 grudnia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 672 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku lekarskiego dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim08.04.2021 - 10:09
145Nr 4/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 127/2019 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne na okres do 31 grudnia 2021 r.18.04.2021 - 22:32
144Nr 38 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie powołania składu Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2024 roku19.04.2021 - 14:26
143Nr 147/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego projektu pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych (po zm. WL i WNoZ/SzZP) UWM w Olsztynie” nr POWR.05.03.00-00-0011/1519.04.2021 - 07:24
143Nr 8/2021 z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 164/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny18.04.2021 - 16:52
143Nr 9/2021 z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 204/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego (ze zm.)13.04.2021 - 00:11
142Konkurs na dwa stanowiska asystenta (stanowiska dydaktyczne) w Katedrze Położnictwa15.04.2021 - 13:14
141Nr 218/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw wyłonienia brokera ubezpieczeniowego18.04.2021 - 12:54

Łącznie 28952937 odwiedzin dla wszystkich podstron.