Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1845Nr 854 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji w 2016 roku17.02.2021 - 03:53
1559Nr 828 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Grodnie, Białoruś17.02.2021 - 03:48
1367Nr 73 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii17.02.2021 - 03:44
1405Nr 113 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na studia zaoczne w Uniwersytecie w 2004 r., na kierunki, na których przewidziano egzaminy wstępne kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "nowej matury" 17.02.2021 - 03:22
1915TERMINARZ posiedzeń Rady Wydziału Nauki o Żywności w roku akademickim 2011/2012 17.02.2021 - 02:43
2302Decyzja Nr 28/2012 z dnia 16 lipca 2012r. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie zasad realizacji nadzoru nad Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie17.02.2021 - 02:22
1971Nr 34/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Prawo gospodarcze”17.02.2021 - 01:41
1605Nr 803 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 42 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2012-201617.02.2021 - 00:00
2200Zarządzenie Nr 66/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.02.2021 - 23:59
1690Nr 781 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2015 rok po korekcie16.02.2021 - 23:49
1855Decyzja Nr 41/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 października 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia, oceny i wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzo16.02.2021 - 23:41
3023Nr 48 z dnia 12 października 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2011/201216.02.2021 - 22:54
2020 Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Humanistycznego w roku akademickim 2012/2013:16.02.2021 - 22:37
2050UCHWAŁA Nr 1017 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Niepodległości16.02.2021 - 22:26
2214Nr 72/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Integrowana produkcja i ochrona roślin”16.02.2021 - 21:57
1417Nr 76 z dnia 4 lipca 2003 r. zmieniająca Uchwałę Nr 54 Senatu z dnia 23 maja 2003 r.16.02.2021 - 21:39
1757Nr 645 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora honorowego prof. dr. Richardowi MERKOWI16.02.2021 - 21:39
2569UCHWAŁA Nr 900 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Tatrzańskim Parkiem Narodowym16.02.2021 - 21:26
2095UCHWAŁA Nr 885 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Danuty ZIELIŃSKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 16.02.2021 - 21:23
2035UCHWAŁA Nr 879 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Lecha MAŻEWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego16.02.2021 - 21:22
792Nr 7 z dnia 24 września 1999 roku w sprawie utworzenia "Fundacji Samorządu Studentów" Uniwersytetu Warrmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 16.02.2021 - 20:45
1241Nr 6 z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Janowi Szczerbowskiemu16.02.2021 - 20:38
1870Nr 400 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum w celu nawiązania współpracy i realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych 16.02.2021 - 20:26
1279Nr 16 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie przekształcenia jednostki ogólnouczelnianej Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku w zamiejscowy ośrodek dydaktyczny16.02.2021 - 20:06
1795Nr 334 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 45 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2012-201616.02.2021 - 20:05
1444Nr 37 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności uczelni w roku akademckim 2004/200516.02.2021 - 19:51
1198Nr 150 z dnia 1 lipca 2002 roku w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2002 16.02.2021 - 19:38
1411Nr 16/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie jakością w administracji”16.02.2021 - 18:27
1263Nr 10/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Techniki histologiczne”16.02.2021 - 18:25
1399Nr 225 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności uczelni w roku akademickim 2003/200416.02.2021 - 18:19

Łącznie 28472816 odwiedzin dla wszystkich podstron.