Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
175Konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Socjologii23.04.2021 - 00:19
175Nr 5/2021 z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie przyznania nagrody grantowej dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazujących aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych23.04.2021 - 00:19
174Nr 213/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 32/2020 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Sztuki Muzyczne23.04.2021 - 02:19
174Nr 19/2021 z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych23.04.2021 - 15:39
173Nr 88/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Technicznych na kadencję 2020-202421.04.2021 - 06:34
173Nr 75/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Collegium Medicum na kadencję 2020-202420.04.2021 - 14:15
172Nr 80/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Humanistycznego na kadencję 2020-202421.04.2021 - 05:36
172Nr 78/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt na kadencję 2020-202423.04.2021 - 12:10
172Nr 144/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego projektu pt. Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Biogospodarka” nr WND-POWER.03.02.00-00-0I034/16 w23.04.2021 - 14:16
172Nr 117/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Regulaminu Centrum Badań Europy Wschodniej23.04.2021 - 00:18
171Nr 27 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 371 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Bałcyny 12/1, gmina Ostróda...23.04.2021 - 00:16
171 Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Pediatrii Klinicznej w grupie pracowników dydaktycznych23.04.2021 - 15:57
170Nr 77/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii na kadencję 2020-202421.04.2021 - 00:55
170Nr 152/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego Projektu pn. „Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” umowa 23.04.2021 - 14:22
170Nr 88/2020 z dnia 16 października 2020 roku zmieniające Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00- Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 10 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych n23.04.2021 - 12:25
170Nr 164/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 139/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich ds. stypendiów doktoranckich23.04.2021 - 10:55
170Nr 26/2021 z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2020/202123.04.2021 - 14:14
168Nr 26 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 3 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie rekomendacji podjęcia realizacji przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta...23.04.2021 - 00:16
168Nr 8/2021 z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.04.2021 - 00:20
167Nr 84/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej23.04.2021 - 02:51
167Nr 85/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych na kadencję 2020-202420.04.2021 - 22:58
167Nr 72/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. kształcenia na kadencję 2020-202421.04.2021 - 13:37
167Nr 39 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 202023.04.2021 - 00:18
166Nr 79/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Geoinżynierii na kadencję 2020-202421.04.2021 - 01:59
166Konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników dydaktycznych) w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska23.04.2021 - 00:19
166UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO23.04.2021 - 14:39
165Nr 20 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 671 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia rosyjska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 23.04.2021 - 00:16
165Nr 116/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na rok 202123.04.2021 - 10:52
165Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chirurgii i Rentgenologii23.04.2021 - 16:33
164Nr 114/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 202123.04.2021 - 10:51

Łącznie 28998851 odwiedzin dla wszystkich podstron.