Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
182Nr 5/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie przyporządkowania prowadzonych na Uniwersytecie kierunków, poziomów i profili kształcenia do wydziałów i filii (ze zm.) 14.04.2021 - 19:12
180Nr 10 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania przedstawicieli Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do grona członków Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie13.04.2021 - 01:18
180Nr 12 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 560 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim10.04.2021 - 17:51
179Nr 160/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 128/2019 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Teologiczne na okres do 31 grudnia 2021 r.18.04.2021 - 02:14
178Nr 212/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 68/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna na okres do 31 grudnia 2021 r.18.04.2021 - 12:22
176Nr 89/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Prawa i Administracji na kadencję 2020-202419.04.2021 - 00:57
176Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego19.04.2021 - 13:41
176Nr 11 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 559 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim17.04.2021 - 22:04
176Nr 179/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji osiągnięć artystycznych i Zespołu ds. weryfikacji osiągnięć sportowych do stypendium rektora z wymogami Regulaminu w roku akademickim 2020/2021 18.04.2021 - 13:41
175Nr 73/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. rozwoju i polityki finansowej na kadencję 2020-202415.04.2021 - 16:37
175Konkurs w Katedrze Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych17.04.2021 - 08:30
175Nr 105/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zasad używania faksymile podpisu Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.04.2021 - 16:33
175Nr 42 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2024 roku18.04.2021 - 20:04
174Konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji19.04.2021 - 13:11
173Nr 170/2020 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2020-2024 19.04.2021 - 04:52
173Informacja w sprawie unieważnienia postępowania konkursowego WPiA14.04.2021 - 18:47
173Konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa 19.04.2021 - 07:38
172Nr 76/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego na kadencję 2020-202419.04.2021 - 09:41
172JOANNA KOWALCZYK19.04.2021 - 12:11
172POLITOLOGIA (ocena programowa)18.04.2021 - 23:51
172Nr 169/2020 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Przewodniczącej Senackiej Komisji ds. Kadrowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2020-202418.04.2021 - 14:16
172Nr 203/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej na kadencję 2020-202419.04.2021 - 08:02
171Nr 75/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Collegium Medicum na kadencję 2020-202418.04.2021 - 21:35
171Nr 86/2020 z dnia 1 października 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 73/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Zarządzanie i marketing w oświacie"...19.04.2021 - 14:18
171Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chorób Ptaków17.04.2021 - 20:12
171Nr 5/2021 z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie przyznania nagrody grantowej dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazujących aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych17.04.2021 - 14:07
170Nr 88/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Technicznych na kadencję 2020-202413.04.2021 - 17:45
170Konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Socjologii18.04.2021 - 21:04
170Nr 50 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku geoinformatyka dla poziomu studiów pierwszego stopnia – inżynierskich o profilu ogólnoakademickim19.04.2021 - 09:37
170UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI TECHNOLOGA W KATEDRZE FIZJOLOGII I PATOFIZJOLOGII CZŁOWIEKA19.04.2021 - 15:56

Łącznie 28953115 odwiedzin dla wszystkich podstron.