Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2517Nr 738 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Agnieszki PSZCZÓŁKOWSKIEJ13.04.2021 - 10:27
3107Nr 721 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 118 miasta Olsztyn13.04.2021 - 10:23
4602Nr 638 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2012 roku13.04.2021 - 10:17
2669Nr 652 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie z Partnerami Klastra „RAZEM CIEPLEJ”13.04.2021 - 10:16
3853Nr 635 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w latach 2012-2014 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego13.04.2021 - 10:15
2773Nr 569 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. n. wet. Waldemara GRZEGORZEWSKIEGO13.04.2021 - 10:08
2067Zarządzenie Nr 95/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Gospodarowanie na obszarach chronionych”13.04.2021 - 10:08
2789Nr 461 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 112 m. Olsztyn13.04.2021 - 09:59
3462Nr 404 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie Porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Mykolas Romeris University w Wilnie w sprawie programu międzykierunkowych wspólnych studiów drugiego stopnia13.04.2021 - 09:55
2562Protokół nr 7 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2006 r.13.04.2021 - 09:34
3148Nr 335 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednostki ogólnouczelnianej pod nazwą – Ośrodek Szkolenia Praktycznego Nauczycieli13.04.2021 - 09:09
1300Nr 66/2017 z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Data science w praktyce”13.04.2021 - 09:05
2830Terminarz i tematyka posiedzeń Rady WNŻ 2008/200913.04.2021 - 09:05
1051Nr 18/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim 13.04.2021 - 08:57
158Nr 16 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 667 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia angielska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 13.04.2021 - 08:56
2263Decyzja Nr 22/2008 Rektora z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2008/2009 zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych 13.04.2021 - 08:39
220Nr 106/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 5 Warsztaty dla studentów/ek Wydział Medycyny 13.04.2021 - 08:01
2911Nr 326 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2008 rok. 13.04.2021 - 07:49
1146Nr 24/2016 z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Nauczanie języka rosyjskiego”13.04.2021 - 07:36
1597Sprawozdanie finansowe za rok 200913.04.2021 - 06:55
1348Nr 73 z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Studiów UWM w Olsztynie13.04.2021 - 06:49
2361Zarządzenie Nr 35/2008 Rektora z dnia 30 września 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie nieruchomościami”. 13.04.2021 - 06:27
445Nr 61/2019 z dnia 20 września 2019 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Matematyka”13.04.2021 - 05:44
1764Nr 69/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie składu Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii na kadencję 2012-201713.04.2021 - 05:34
1430Nr 98/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Doskonalenie nauczania religii” 13.04.2021 - 05:30
1725Protokół Nr 9 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 stycznia 2013 roku13.04.2021 - 05:11
2479Nr 705 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony13.04.2021 - 04:47
1079Nr 70/2018 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie13.04.2021 - 04:32
250Nr 95/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii13.04.2021 - 04:28
2438Nr 30 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji dr. hab. Piotra 13.04.2021 - 03:44

Łącznie 28953674 odwiedzin dla wszystkich podstron.