Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
2586Zarządzenie Nr 45 z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyni24.02.2021 - 12:49
5402Zarządzenie Nr 45 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK.26.02.2021 - 00:51
6829Zarządzenie Nr 45/2008 Rektora z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia procedury zgłaszania wypadków przy pracy26.02.2021 - 00:22
2120Zarządzenie Nr 45/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Dydaktyka zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie”19.02.2021 - 20:17
2022Zarządzenie Nr 45/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Przygotowanie do pracy w ośrodkach dla cudzoziemców”25.02.2021 - 22:57
2390Zarządzenie Nr 46 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wzoru druku Zaświadczenia ukończenia Studiów Podyplomowych dla nauczycieli w zakresie ICT (Kompetencje Informatyczne Nauczyciela), języków obcych oraz drugiego przedmiotu, finansowanych 23.02.2021 - 19:11
2565Zarządzenie Nr 46 z dnia 28 grudnia 2006 rok w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2006 rok.26.02.2021 - 08:36
3023Zarządzenie Nr 46/2008 z dnia 21 listopada 2008 roku zmieniające zarządzenie sprawie organizacji i realizacji kursu dokształcającego w zakresie doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich Uniwersytetu24.02.2021 - 03:04
1951Zarządzenie Nr 46/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Profilaktyka i terapia uzależnień”19.02.2021 - 04:56
3043Zarządzenie Nr 47 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań Energii Odnawialnej.24.02.2021 - 19:21
6428Zarządzenie Nr 47/2007 z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18 Rektora UWM z dnia 04 września 2006r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym 24.02.2021 - 17:52
2462Zarządzenie Nr 47/2008 Rektora z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie cennika za korzystanie z systemu biblioteczno-informacyjnego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie26.02.2021 - 03:11
2178Zarządzenie Nr 47/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Liderów innowacji” 24.02.2021 - 19:04
2407Zarządzenie Nr 47/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie Instrukcji kancelaryjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie20.02.2021 - 17:39
7776Zarządzenie Nr 48 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie praktyk studenckich. 25.02.2021 - 16:56
2425Zarządzenie Nr 48/2008 Rektora z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Informatyka”18.02.2021 - 12:17
5237Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie Zasad Rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie24.02.2021 - 21:44
2212Zarządzenie Nr 48/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie Instrukcji archiwalnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 20.02.2021 - 12:48
2455Zarządzenie Nr 49 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2007 rok.24.02.2021 - 16:56
7660Zarządzenie Nr 49/2008 Rektora z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie praktyk studenckich 24.02.2021 - 23:49
2445Zarządzenie Nr 49/2009 Rektora z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 179 Senatu z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zatw24.02.2021 - 16:51
2092Zarządzenie Nr 49/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia limitów środków na dodatkowe wynagrodzenia osób biorących udział w pracach badawczych24.02.2021 - 19:51
2716Zarządzenie Nr 5 z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Wiedza o kulturze”.24.02.2021 - 05:14
3334Zarządzenie Nr 5 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.24.02.2021 - 18:33
2206Zarządzenie Nr 5 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.21.02.2021 - 18:46
2669Zarządzenie nr 5 z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Audyt i kontrola w administracji publicznej ”.21.02.2021 - 13:46
2882Zarządzenie Nr 5/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych24.02.2021 - 21:22
2324Zarządzenie Nr 5/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych i ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.02.2021 - 23:00
2081Zarządzenie Nr 5/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie pedagogiczne - uzupełniające”24.02.2021 - 17:31
2577Zarządzenie Nr 50 z dnia 18 grudnia roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Przygotowanie do pracy w ośrodkach dla cudzoziemców”21.02.2021 - 15:02

Łącznie 28472805 odwiedzin dla wszystkich podstron.