Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
193UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIEKANACIE WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ19.04.2021 - 15:38
192Konkurs na trzy stanowiska asystenta (stanowiska dydaktyczne) w Katedrze Położnictwa16.04.2021 - 09:07
192Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody 18.04.2021 - 23:31
191ADRIANA DOROTA OSIŃSKA14.04.2021 - 10:01
191 PIOTR HERMAN 19.04.2021 - 10:54
190Nr 194/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji 14.04.2021 - 21:51
189Nr 137/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 203/2019 w sprawie powołania do pełnienia funkcji zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka19.04.2021 - 14:25
188Nr 36 z dnia 27 listopada 2020 roku wprowadzająca Regulamin komisji senackich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie16.04.2021 - 13:55
187Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geodezji19.04.2021 - 01:05
187Nr 81/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na kadencję 2020-202419.04.2021 - 13:50
186Nr 726 z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za rok 2019 i 202019.04.2021 - 15:20
186MARTA SKRAJDA-BRDAK19.04.2021 - 07:49
186Nr 112/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.04.2021 - 23:50
185Nr 90/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Sztuki na kadencję 2020-202419.04.2021 - 00:52
185Nr 158/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 oraz reagowania na sytuacje kryzysowe wywołane tymi zakażeniam15.04.2021 - 06:33
185Nr 40 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia podziału pierwotnego subwencji na rok 202118.04.2021 - 23:53
185ALEKSANDRA ALICJA DRAŻBO19.04.2021 - 07:32
185Nr 7/2021 z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 19.04.2021 - 09:01
184Nr 82/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Lekarskiego na kadencję 2020-202415.04.2021 - 00:44
184Nr 128/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie powołania Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyniena kadencję od 7 września 2020 roku do 6 września 2023 roku18.04.2021 - 18:54
184Nr 146/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”14.04.2021 - 02:18
184KONKURS NA STANOWISKO STYPENDYSTY – DOKTORANTA W KATEDRZE FIZYKI I BIOFIZYKI19.04.2021 - 11:12
184 KIERUNEK LEKARSKI (ocena programowa)18.04.2021 - 13:02
183Nr 47/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2020 roku19.04.2021 - 07:48
183Nr 46 z dnia 18 grudnia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 580 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji” 16.04.2021 - 19:28
182Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Pediatrii Klinicznej18.04.2021 - 07:41
182Nr 84/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na kadencję 2020-202418.04.2021 - 15:57
182Nr 119/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Matematyki i Informatyki19.04.2021 - 00:14
182ARKADIUSZ ŚWIATŁY13.04.2021 - 13:03
182Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Zoologii13.04.2021 - 13:37

Łącznie 28953041 odwiedzin dla wszystkich podstron.