Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2055Zarządzenie Nr 28/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Gimnastyka korekcyjna”13.04.2021 - 18:15
1370UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKU SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO13.04.2021 - 18:08
461Konkurs na stanowisko INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJ 13.04.2021 - 18:05
1591Nr 84/2016 z dnia 8 lipca 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 58/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez UWM w Olsztynie w ramach studiów trzeciego stopnia - doktoranckich13.04.2021 - 18:01
2144Nr 30/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2013/201413.04.2021 - 17:53
4194Nr 410 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim13.04.2021 - 17:50
170Nr 88/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Technicznych na kadencję 2020-202413.04.2021 - 17:45
1877Nr 13/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji do spraw Reorganizacji Wydziałów: Nauk Technicznych oraz Geodezji i Gospodarki Przestrzennej13.04.2021 - 17:21
1356Nr 126/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie13.04.2021 - 17:12
240Nr 61/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim13.04.2021 - 15:47
1688Nr 37/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 rokuw sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych w roku akademickim 2015/201613.04.2021 - 14:46
568Nr 596 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 29 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie składu Komisji Dyscyplin13.04.2021 - 14:02
2633Nr 310 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 152 m. Olsztyn13.04.2021 - 13:50
182Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Zoologii13.04.2021 - 13:37
1270Nr 56/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Nowe media w edukacji i w kulturze” 13.04.2021 - 13:32
2663Nr 348 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Haliny PIEŃKOWSKIEJ13.04.2021 - 13:30
2374Nr 61/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie13.04.2021 - 13:26
55Nr 65 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy ul. Oczapowskiego w Olsztynie13.04.2021 - 13:14
182ARKADIUSZ ŚWIATŁY13.04.2021 - 13:03
3682Międzynarodowe Centrum Kształcenia Ustawicznego13.04.2021 - 12:55
2718Nr 383 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zgody na sprzedaż budynku przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie 13.04.2021 - 12:48
1910Nr 571 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie opinii o przyznaniu statusu profesora honorowego prof. zw. dr. hab. Brunonowi HOŁYSTOWI13.04.2021 - 12:45
83Nr 60 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu Finansowego, w tym korekty Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2020 rok13.04.2021 - 12:40
2050Nr 2/2015 z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Konsultanta ds. kształcenia osób głuchych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie13.04.2021 - 12:15
2559DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ13.04.2021 - 12:11
3058Nr 19 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych13.04.2021 - 11:26
204Nr 75/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Collegium Medicum na kadencję 2020-202413.04.2021 - 11:20
2646Nr 822 z dnia 16 grudnia 2011 roku zmieniająca Uchwałę Nr 638 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2012 roku13.04.2021 - 10:36
1174Nr 96/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk o Środowisku13.04.2021 - 10:33
2517Nr 738 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Agnieszki PSZCZÓŁKOWSKIEJ13.04.2021 - 10:27

Łącznie 28953630 odwiedzin dla wszystkich podstron.