Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
2822Zarządzenie Nr 2 z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Ochrona przyrody i zarządzanie obszarami Natura 2000”.06.04.2021 - 09:32
5433Zarządzenie Nr 2/2009 Rektora z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany treści załącznika „Imienna lista wypłat za praktyki studentom ...” do Zarządzenia Nr 49 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie praktyk studenckich19.04.2021 - 13:06
2208Zarządzenie Nr 2/2010 Rektora z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zagrożenia państwa i wojny 17.04.2021 - 17:45
3613Zarządzenie Nr 2/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.04.2021 - 07:47
1915Zarządzenie Nr 2/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Biologii i Biotechnologii 17.04.2021 - 13:47
4346Zarządzenie Nr 20 Rektora z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie ustalenia procedury wydawania profilaktycznych posiłków i napojów.14.04.2021 - 14:27
6527Zarządzenie Nr 20 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie procedury przyznawania dodatków specjalnych dla pracowników Uniwersytetu z tytułu warunków wykonywania pracy. 17.04.2021 - 06:11
2483Zarządzenie Nr 20 z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia. 19.04.2021 - 17:09
2566Zarządzenie NR 20 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: zmian organizacyjnych studiów podyplomowych w zakresie: ”Dziennikarstwo”.18.04.2021 - 05:15
2364Zarządzenie Nr 20/2009 Rektora z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie zapraszania i pobytu cudzoziemców w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie15.04.2021 - 18:33
2533Zarządzenie Nr 20/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki18.04.2021 - 12:43
2657Zarządzenie Nr 20/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki16.04.2021 - 21:20
2348Zarządzenie Nr 21 z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Technicznych w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie naukowej inżynieria rolnicza.19.04.2021 - 13:12
8137Zarządzenie Nr 21 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: zasad zawierania umów oraz prowadzenia rejestru umów.16.04.2021 - 22:15
2869Zarządzenie Nr 21 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.19.04.2021 - 11:12
2521Zarządzenie Nr 21 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.19.04.2021 - 13:35
2328Zarządzenie Nr 21/2009 Rektora z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia Biblioteki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.04.2021 - 07:11
2910Zarządzenie Nr 21/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 czerwca 2008r. w sprawie zasad przygotowyw18.04.2021 - 05:25
2745Zarządzenie NR 22 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Pośrednictwo pracy”.14.04.2021 - 01:49
10065Zarządzenie Nr 22 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. 19.04.2021 - 09:07
2836Zarządzenie Nr 22 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM19.04.2021 - 16:23
4261Zarządzenie Nr 22 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM19.04.2021 - 09:02
2292Zarządzenie Nr 22/2009 Rektora z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Ochrona informacji niejawnych i innych prawnie chronionych w administracji i bussinesie”19.04.2021 - 17:55
2994Zarządzenie Nr 22/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawo gospodarcze”19.04.2021 - 13:27
2759Zarządzenie NR 23 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2006/2007 zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych.11.04.2021 - 11:00
3263Zarządzenie Nr 23 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zarządzania projektami inwestycyjnymi w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. 16.04.2021 - 17:21
3294Zarządzenie Nr 23 z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań Europy Wschodniej.18.04.2021 - 11:49
2126Zarządzenie Nr 23/2009 Rektora z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawne uwarunkowania kształtowania wizerunku instytucji”14.04.2021 - 06:04
3111Zarządzenie Nr 23/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie i higiena głosu” 17.04.2021 - 17:22
2621Zarządzenie nr 24 z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawo pracy”.17.04.2021 - 19:15

Łącznie 28954490 odwiedzin dla wszystkich podstron.