Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
79416Biuro Rektora18.01.2021 - 02:24
770Nr 26/2020 z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za prowadzenie pracy dyplomowej w roku akademickim 2019/2020 18.01.2021 - 02:24
335Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki18.01.2021 - 02:24
259484Zamówienia publiczne18.01.2021 - 02:24
4250Nr 123 z dnia 27 października 2006 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów UWM w Olsztynie18.01.2021 - 02:24
274KONKURS na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Technologii Materiałów i Maszyn18.01.2021 - 02:25
58Nr 31 z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego i pokrycia straty Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za rok 2019 zyskiem wypracowanym18.01.2021 - 02:25
4831200518.01.2021 - 02:26
26008Straż Uniwersytecka18.01.2021 - 02:26
279Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Pediatrii Klinicznej 18.01.2021 - 02:26
1053Nr 468 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.01.2021 - 02:26
190Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego18.01.2021 - 02:27
2787Nr 631 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia Korporacyjnego o współpracy UWM w Olsztynie z Fundacją im. M. Oczapowskiego oraz Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A18.01.2021 - 02:27
810Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawcze) w Katedrze Technologii i Chemii Mięsa Wydziału Nauki o Żywności18.01.2021 - 02:27
640Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w KATEDRZE LEŚNICTWA I EKOLOGII LASU18.01.2021 - 02:28
1952Nr 58/2013 z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności".18.01.2021 - 02:28
939Nr 353 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację projektu pn. „KortovskyHUB – ośrodek aktywności biznesowej”...18.01.2021 - 02:28
370Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Farmakologii i Toksykologii w grupie pracowników dydaktycznych18.01.2021 - 02:29
959Nr 309 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia limitu naboru kandydatów na I rok stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biogospodarki, w roku akademickim 201818.01.2021 - 02:29
505Nr 682 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku weterynaria dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim 18.01.2021 - 02:29
3354Nr 463 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię18.01.2021 - 02:29
537Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Psychiatrii18.01.2021 - 02:29
2503Nr 765 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych18.01.2021 - 02:30
16357Wydział Medycyny Weterynaryjnej18.01.2021 - 02:30
40666PROREKTOR DS. EKONOMICZNYCH I ROZWOJU dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM18.01.2021 - 02:30
1048Nr 49/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie przyporządkowania prowadzonych na Uniwersytecie kierunków, poziomów i profili kształcenia do wydziałów i filii18.01.2021 - 02:30
2477Nr 784 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Mordwińskim Uniwersytetem Państwowym im. N. P. Ogariewa, Federacja Rosyjska18.01.2021 - 02:31
1641Nr 877 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.01.2021 - 02:31
152Nr 96/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii18.01.2021 - 02:31
1658Nr 815 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Olsztynie18.01.2021 - 02:31

Łącznie 28109457 odwiedzin dla wszystkich podstron.