Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
203Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Onkologii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych18.04.2021 - 03:14
203WIOLETA CZELEJEWSKA14.04.2021 - 12:05
203FILOLOGIA POLSKA (ocena programowa)19.04.2021 - 13:14
203Nr 168/2020 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Przewodniczącej Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uczelni i Finansów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2020-2024 19.04.2021 - 10:06
203Nr 198/2020 z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 141/2019 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo na okres do 31 grudnia 2021 r. 18.04.2021 - 19:21
203Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Farmakologii i Toksykologii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych17.04.2021 - 17:32
203Nr 3/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 149/2019 z dnia 20 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne na okres do 31 grudnia 2021 r.18.04.2021 - 23:57
202Nr 78/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt na kadencję 2020-202418.04.2021 - 23:59
202ANNA ELŻBIETA ŻURAWSKA17.04.2021 - 02:24
200Nr 91/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Teologii na kadencję 2020-202418.04.2021 - 19:01
200Nr 85/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych na kadencję 2020-202415.04.2021 - 15:57
200Nr 189/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Godności Honorowych na kadencję 2020-202418.04.2021 - 08:19
199Nr 53/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Rady Edukacyjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie03.04.2021 - 16:57
199Nr 104/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie16.04.2021 - 10:56
199Nr 37/2021 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w studenckich programach stażowych finansowanych ze środków projektu ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’19.04.2021 - 12:02
197Nr 195/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji17.04.2021 - 01:38
197Nr 115/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia podziału pierwotnego subwencji na rok 202119.04.2021 - 07:29
196Nr 161/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 151/2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Dyscypliny Filozofia18.04.2021 - 03:39
196Nr 201/2020 z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 136/2019 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo na okres do 31 grudnia 2021 r.19.04.2021 - 10:03
196Nr 204/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego15.04.2021 - 17:47
196HANNA KMIECIAK19.04.2021 - 12:30
195Nr 185/2020 z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 135/2019 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Zootechnika i Rybactwo na okres do 31 grudnia 2021 r.18.04.2021 - 09:24
194PROREKTOR DS. POLITYKI NAUKOWEJ I BADAŃ prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI15.04.2021 - 11:13
194Nr 83/2020 z dnia 1 października 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 43/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/2021 15.04.2021 - 21:14
194AGNIESZKA MARKOWSKA-MENDIK16.04.2021 - 21:29
194PAWEŁ KONIECZKA18.04.2021 - 23:22
193Konkurs na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Pediatrii Klinicznej16.04.2021 - 13:12
193Nr 85/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych14.04.2021 - 04:43
193Nr 121/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Regulaminu Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych14.04.2021 - 08:32
193Nr 53 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 718 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2021/2022 18.04.2021 - 21:34

Łącznie 28952959 odwiedzin dla wszystkich podstron.