Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
769Nr 84/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 13/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałow13.04.2021 - 20:32
2256Nr 292 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie programów rozwoju wydziałów w latach 2014-2020 oraz planów zadań na rok 201413.04.2021 - 20:32
2175Zarządzenie Nr 86/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Zintegrowane kształcenie artystyczne”13.04.2021 - 20:09
408Nr 42/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne 13.04.2021 - 20:05
1959UCHWAŁA Nr 951 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 778 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa hangaru Przystan13.04.2021 - 20:03
2801Nr 273 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. n. med. Macieja MICHALIKA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego13.04.2021 - 19:57
1799Nr 70/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 34/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych 13.04.2021 - 19:53
1373Uchwała Nr 24 z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie powołania nowych specjalności oraz zmian w niektórych dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie13.04.2021 - 19:23
3205Dzień Rektorski - 2 maja 2011 r.13.04.2021 - 19:12
842Nr 28/2019 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 15/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania procedury oraz kryteriów oceny nauczycieli akademickich oraz osób pełniących funkcje kierownicze...13.04.2021 - 19:05
508Nr 202/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny nauki prawne 13.04.2021 - 19:05
457Nr 60/2019 z dnia 12 września 2019 roku w sprawie zmiany decyzji nr 12/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Projektu pn. „Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju...13.04.2021 - 19:04
455Nr 88/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Sztuki13.04.2021 - 19:03
605Nr 205/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 182/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego13.04.2021 - 19:02
571Nr 174/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny nauki medyczne13.04.2021 - 18:53
460Nr 79/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki13.04.2021 - 18:46
420Nr 70/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Ekonomicznych i Rozwoju13.04.2021 - 18:43
601Nr 145/2019 z dnia 17 października 2019 roku w sprawie wyznaczenie Pierwszego Zastępcy Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie13.04.2021 - 18:40
434Nr 64/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 13.04.2021 - 18:38
454Nr 80/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej13.04.2021 - 18:37
721Nr 92/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko kierownika Kliniki Pulmonologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie13.04.2021 - 18:31
500Nr 191/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka13.04.2021 - 18:28
442Nr 114/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych 13.04.2021 - 18:26
507Nr 218/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu POWR.03.05.00-00-Z201/18 13.04.2021 - 18:26
431Nr 93/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt13.04.2021 - 18:25
1166Nr 15 z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na 1999 rok13.04.2021 - 18:25
2055Zarządzenie Nr 28/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Gimnastyka korekcyjna”13.04.2021 - 18:15
1370UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKU SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO13.04.2021 - 18:08
461Konkurs na stanowisko INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJ 13.04.2021 - 18:05
1591Nr 84/2016 z dnia 8 lipca 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 58/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez UWM w Olsztynie w ramach studiów trzeciego stopnia - doktoranckich13.04.2021 - 18:01

Łącznie 28953523 odwiedzin dla wszystkich podstron.