Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
213Nr 163/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie uchylenia Decyzji nr 201/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie owołania do pełnienia funkcji zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia15.04.2021 - 04:39
213Nr 35 z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 615 i Uchwały Nr 616 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2019 roku14.04.2021 - 23:58
213Nr 107/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Sztuki18.04.2021 - 08:31
212Nr 81/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na kadencję 2020-202419.04.2021 - 00:20
212Nr 115/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Sztuki19.04.2021 - 09:26
211Nr 75/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania15.04.2021 - 05:47
211Nr 135/2020 z dnia 10 września 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 52/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postepowań rekrutacyjnych na studia w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 (ze zm.)18.04.2021 - 13:32
211Nr 2 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr hab. n. med. Annie Doboszyńskiej tytułu profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne18.04.2021 - 21:14
210Nr 70/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. studenckich na kadencję 2020-202418.04.2021 - 08:42
210Nr 119/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 125/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Zasad rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie19.04.2021 - 03:37
208Nr 86/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Społecznych na kadencję 2020-202419.04.2021 - 11:38
208Nr 11/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie Zasad przygotowywania i realizacji projektów międzynarodowych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z wyłączeniem projektów w ramach HORYZONT 202019.04.2021 - 13:30
207Nr 18 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 669 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia angielska w zakresie nauczania języka dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim18.04.2021 - 09:53
207Nr 197/2020 z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw nowelizacji Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.04.2021 - 22:50
207UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI NA STANOWISKU WARTOWNIKA W STRAŻY UNIWERSYTECKIEJ19.04.2021 - 14:31
206Nr 70/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. studenckich19.04.2021 - 05:04
206Nr 83/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki na kadencję 2020-202417.04.2021 - 14:53
206Nr 80/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Humanistycznego na kadencję 2020-202419.04.2021 - 06:33
206ALEKSANDRA MARIA KOCOT17.04.2021 - 07:37
205Nr 76/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego na kadencję 2020-202406.04.2021 - 00:51
205Nr 77/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii na kadencję 2020-202418.04.2021 - 23:32
205Konkurs na stanowisko profesora uczelni (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie 19.04.2021 - 07:31
204Nr 75/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Collegium Medicum na kadencję 2020-202413.04.2021 - 11:20
204Nr 126/2020 z dnia 1 września 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 57/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2020/202119.04.2021 - 13:41
204Nr 13 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 637 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia germańska dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim10.04.2021 - 20:28
204Konkurs na 3 stanowiska asystenta w Katedrze i Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych19.04.2021 - 11:35
203PROREKTOR DS. COLLEGIUM MEDICUM prof. dr hab. n. med. Sergiusz NAWROCKI19.04.2021 - 06:24
203Nr 111/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych18.04.2021 - 11:25
203Nr 727 z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie rekomendacji podwyższenia wkładu własnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Ochrona i poprawa warunków bytowania flory i fauny w architekturze..."19.04.2021 - 07:16
203Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Onkologii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych18.04.2021 - 03:14

Łącznie 28952872 odwiedzin dla wszystkich podstron.