Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2979Nr 28 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych19.02.2021 - 04:23
1510Nr 34/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Monitoring wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej”19.02.2021 - 04:09
1441Nr 47 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 21 z dnia 3 grudnia 1999 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej19.02.2021 - 04:04
3333Nr 42/2012 z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 13/2012 z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych19.02.2021 - 02:44
2045Nr 23/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Prawno-społeczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi” 19.02.2021 - 02:39
2961Nr 4/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany nazwy Biura ds. Studentów Niepełnosprawnych oraz określenia zasad jego funkcjonowania19.02.2021 - 01:48
1394Nr 158 z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie umiejscowienia kierunku studiów "socjologia"19.02.2021 - 01:47
2440Nr 704 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony19.02.2021 - 00:56
1229Nr 15/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie Rady Kół Naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie19.02.2021 - 00:44
1376Nr 40 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 113 m. Olsztyn19.02.2021 - 00:28
2288UCHWAŁA Nr 1016 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyn18.02.2021 - 23:55
1339Nr 1 z dnia 28 stycznia 2000 w sprawie uchwalenia Regulaminu Senatu18.02.2021 - 23:10
2160Nr 60/2013 z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Filozofia i etyka”18.02.2021 - 23:03
2381Nr 82/2012 z dnia 15 października 2012 r. w sprawie organizacji obrony cywilnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie18.02.2021 - 22:56
2541Nr 5/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Nauk Technicznych18.02.2021 - 22:36
1943Nr 324 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Mariusza RUTKOWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego18.02.2021 - 21:54
2563Nr 90/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-201518.02.2021 - 21:36
1563Nr 163 z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów zaocznych w Uniwersytecie w 2005 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "starej i nowej matury"18.02.2021 - 21:22
2381Nr 486 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Arcybiskupowi Seniorowi ks. dr. Edmundowi PISZCZOWI18.02.2021 - 21:21
758Konkurs nr 2 na stanowisko doktoranta-stypendysty w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki18.02.2021 - 21:12
2034UCHWAŁA Nr 917 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Witolda ŁUKASZEWICZA18.02.2021 - 20:53
899Nr 128 z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.02.2021 - 20:49
2008Nr 320 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.02.2021 - 20:21
1385Nr 61 z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.02.2021 - 19:24
1469Nr 6/2015 z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych18.02.2021 - 18:26
1460Nr 8 z dnia 27 września 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do Porozumienia o Współpracy z Państwowym Uniwersytetem w Kaliningradzie, Rosja18.02.2021 - 17:04
2473Nr 72 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2012 rok18.02.2021 - 16:42
2138Decyzja Nr 14/2009 Rektora z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie kosztów z tytułu używania przez pracowników telefonów komórkow18.02.2021 - 16:36
2799Nr 319 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Sumskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym, Ukraina18.02.2021 - 16:31
1294Nr 70 z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Białoruską Państwową Akademią Rolniczą w Gorkach18.02.2021 - 16:07

Łącznie 28472782 odwiedzin dla wszystkich podstron.