Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
3571Nr 171 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2007/200818.01.2021 - 01:48
3432Zarządzenie Nr 35 z dnia 31 października 2006 roku w sprawie: zasad postępowania przy określaniu wysokości zobowiązań studentów.18.01.2021 - 01:48
3150Nr 129 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 200618.01.2021 - 01:49
12380Wydział Matematyki i Informatyki18.01.2021 - 01:49
2046Zarządzenie Nr 28/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Gimnastyka korekcyjna”18.01.2021 - 01:49
1002Nr 316 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Bartąskiej w Olsztynie18.01.2021 - 01:49
1749Nr 750 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 159 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-201618.01.2021 - 01:50
44379Redakcja18.01.2021 - 01:50
954Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Budownictwa18.01.2021 - 01:50
1108Nr 31/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków 18.01.2021 - 01:50
1623Nr 908 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Olsztynie przy ul. Prof. Grzegorza Nowaka18.01.2021 - 01:51
37140Sposób uzyskania18.01.2021 - 01:51
1740Nr 757 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 1418.01.2021 - 01:51
58Nr 40 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia podziału pierwotnego subwencji na rok 202118.01.2021 - 01:51
337 Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego18.01.2021 - 01:52
3379Uczelniana Komisja Wyborcza18.01.2021 - 01:52
1151Nr 50/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Pomoc publiczna i fundusze unijne”18.01.2021 - 01:52
133Konkurs na 2 stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego (Klinika Urologii)18.01.2021 - 01:52
12621Rzecznik Patentowy18.01.2021 - 01:52
109Nr 88/2020 z dnia 16 października 2020 roku zmieniające Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00- Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 10 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych n18.01.2021 - 01:52
5053Harmonogram posiedzeń Rad Wydziału 18.01.2021 - 01:52
1437Nr 66/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej18.01.2021 - 01:53
1601UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIEKANACIE WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI18.01.2021 - 01:53
2566Decyzja Nr 16 z dnia 30 października 2006 r. w sprawie: zmiany Decyzji Nr 5 z dnia 8 maja 2006 r. dotyczącej powołania merytorycznego Zespołu do spraw Programu Rozwoju Uczelni.18.01.2021 - 01:53
12267Regulamin Straży Uniwersyteckiej18.01.2021 - 01:54
2773Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich18.01.2021 - 01:54
24Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Literatury Polskiej18.01.2021 - 01:54
396Nr 672 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku lekarskiego dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim18.01.2021 - 01:54
16315Wydział Nauki o Żywności18.01.2021 - 01:55
104Nr 1/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Prezesa Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 7 września 2020 roku do 6 września 2023 roku18.01.2021 - 01:55

Łącznie 28109383 odwiedzin dla wszystkich podstron.