Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1382Nr 67 z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy naukowej z Państwowym Uniwersytetem im. A.S. Puszkina w Brześciu19.02.2021 - 11:29
2244Nr 72/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2014/201519.02.2021 - 11:29
2558Nr 278 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 43 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-201619.02.2021 - 11:10
1459Nr 265 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Charkowskm Państwowym Uniwersytetem Technicznym Budownictwa i Architektury, Ukraina19.02.2021 - 10:16
1381Nr 72 z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych w roku akademickim 2001/200219.02.2021 - 09:59
1390Nr 34 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie utworzenia w Olsztynie Sądu Apelacyjnego i Prokuratury Apelacyjnej19.02.2021 - 09:56
1388Nr 83 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Towarnickiego19.02.2021 - 09:40
1259Nr 50/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie powołania Komisji do spraw przygotowania programu rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego i folwarcznego w Łężanach19.02.2021 - 09:39
4114Nr 10/2012 z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie zasad odpłatności z tytułu korzystania z pływalni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.02.2021 - 08:44
1361Nr 106 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Minakowskiego19.02.2021 - 08:41
2040UCHWAŁA Nr 946 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Zygmunta WIERCIŃSKIEGO19.02.2021 - 08:23
2932Nr 22/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność UWM w Olsztynie19.02.2021 - 07:26
1696Nr 39/2014 z dnia 15 września 2014 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wyjaśnienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.02.2021 - 07:19
1995Nr 482 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Nauki i Technologii Stanu Iowa, USA19.02.2021 - 07:09
1620Nr 82/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2014/201519.02.2021 - 07:02
1029Nr 207 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 3 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2016-202019.02.2021 - 06:59
1838Nr 7/2014 z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. wdrożenia systemu informatycznego zarządzania Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w ramach realizacji projektu Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie19.02.2021 - 06:54
1588Nr 85/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 23/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie powołania Komitetu sterującego oraz kierownika projektu nr UDA- POKL.04.01.01-00-095/10-00 19.02.2021 - 06:54
2369Nr 72/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru druku „Indeks uczestnika studiów doktoranckich”19.02.2021 - 06:40
1969Zarządzenie Nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2010 rok oraz planu rzeczowo-finansowego Wydział19.02.2021 - 06:33
1887Zarządzenie Nr 2/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Biologii i Biotechnologii 19.02.2021 - 06:28
2509Nr 747 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zatrudnienia w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na stanowisku starszego wykładowcy na czas określony mgr Barbary FIJAŁKOWSKIEJ19.02.2021 - 06:26
1640Nr 1 z dnia 2 września 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Senatu19.02.2021 - 06:25
1450Nr 95 z dnia 26 września 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie rozmów w celu ustalenia warunków zamiany nieruchomości pn. Inkubator Przedsiębiorczości będacej własnością Fundacji Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach...19.02.2021 - 06:18
1989Nr 596 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 42 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów kadencję 2012-201619.02.2021 - 05:49
837UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE NEUROLOGII19.02.2021 - 05:44
1399Nr 169 z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie nadania imienia auli wykładowej w Centrum Nauk Humanistycznych19.02.2021 - 05:36
2908Zarządzenie Nr 6 z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych.19.02.2021 - 05:16
1951Zarządzenie Nr 46/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Profilaktyka i terapia uzależnień”19.02.2021 - 04:56
2979Nr 28 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych19.02.2021 - 04:23

Łącznie 28472735 odwiedzin dla wszystkich podstron.