Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2817Nr 281 z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersyteckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.12.2020 - 00:32
3033Wartość budynków i budowli 2006/200701.12.2020 - 00:32
2555Nr 533 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.12.2020 - 00:32
822UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIEKANACIE WYDZIAŁU LEKARSKIEGO01.12.2020 - 00:33
1967Zarządzenie Nr 57/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 września 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni”01.12.2020 - 00:33
2175Zarządzenie Nr 48/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie Instrukcji archiwalnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 01.12.2020 - 00:33
2706Protokół nr 4 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2006 r.01.12.2020 - 00:33
1809Decyzja Nr 48/2009 Rektora z dnia 27 października 2009 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej na stanowisko Kierownika Polikliniki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej01.12.2020 - 00:33
1515Nr 11 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie osobowej01.12.2020 - 00:33
1268Konkurs na stanowisko starszego referenta w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych01.12.2020 - 00:34
2553Nr 107 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 68 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-201601.12.2020 - 00:34
2075Nr 63/2013 z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Administracyjno - prawne aspekty funkcjonowania służb publicznych”01.12.2020 - 00:34
1048Nr 18/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt01.12.2020 - 00:34
1308Nr 164 z dnia 21 maja 2004 r. o zmianie Uchwały Nr 27 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w latach 2003-2005, laureatów i finalistów 01.12.2020 - 00:34
84Nr 76/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego na kadencję 2020-202401.12.2020 - 00:35
1021Nr 427 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr. hab. n. med. Marcinowi Przemysławowi MYCKO nagrody Ministra Nauki i Szkolnict01.12.2020 - 00:35
3589Nr 297 z dnia 27 listopada 2009 roku zmieniająca Uchwałę Nr 91 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku01.12.2020 - 00:36
3006Decyzja Nr 26/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na I roku stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2012/201301.12.2020 - 00:36
1112Nr 34 /2016 z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych z zakresu nowych metod kosztorysowania w warunkach gospodarki rynkowej01.12.2020 - 00:36
5318Nr 109/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Warmińsko -Mazurskim w Olsztynie01.12.2020 - 00:36
6061Rejestry - Wydział Nauk Technicznych01.12.2020 - 00:37
1006Nr 30/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie składu Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-201801.12.2020 - 00:37
1442Nr 184 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w rejonie ulicy Wołodyjowskiego w Olsztynie01.12.2020 - 00:38
5481Nr 181 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat01.12.2020 - 00:38
1976UCHWAŁA Nr 932 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dostosowanie instalacji elektrycznych do zasilania serwerowni Wydziału Matematyki i Informa01.12.2020 - 00:38
286Nr 127/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza”01.12.2020 - 00:38
35350Regulamin udzielania zamówień publicznych01.12.2020 - 00:38
169Nr 140/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich ds. zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej01.12.2020 - 00:38
2547Nr 527 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Regionalna Rozgłośnia Polskiego Radia w Olsztynie – Radio Olsztyn Spółka Akcyjna"01.12.2020 - 00:39
1070Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni specjalistę w Centrum Innowacji i Transferu Technologii 01.12.2020 - 00:39

Łącznie 27705535 odwiedzin dla wszystkich podstron.