Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1628Nr 8/2017 z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania w 2017 roku wniosków o przyznanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 20.06.2021 - 22:54
2574Nr 397 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie prawa użytkowania nowych obiektów na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na czas nieokreślony20.06.2021 - 22:55
4063Nr 162 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.06.2021 - 22:55
2730Nr 128 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. n. farm. Andrzeja MOGIELNICKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego20.06.2021 - 22:55
3189Nr 69/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich w roku akademickim 2013/201420.06.2021 - 22:55
2077Władze Wydziału20.06.2021 - 22:55
4122Nr 179 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2009 20.06.2021 - 22:56
1869Nr 757 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 1420.06.2021 - 22:56
1553Nr 156 z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia rektora do zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 200420.06.2021 - 22:56
77103Umowa zlecenia 20.06.2021 - 22:56
1448Nr 38 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia prowzorium planu rzeczowo-finansowego na 2006 rok20.06.2021 - 22:56
4014Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych20.06.2021 - 22:57
25334Biuro ds. Studenckich20.06.2021 - 22:57
2116Nr 2/2015 z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Konsultanta ds. kształcenia osób głuchych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie20.06.2021 - 22:57
1382Nr 28 z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, pod budynkiem stacji transformatorowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 69 m. Olsztyna20.06.2021 - 22:57
8204Władze Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa20.06.2021 - 22:57
410WALYELDEEN HASSAN EDRES GODAH 20.06.2021 - 22:58
1686Nr 151 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 64 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2016-202020.06.2021 - 22:58
2237Nr 56/2011 z dnia 16 września 2011 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie przestrzenią i środowiskiem”20.06.2021 - 22:58
1434Nr 40 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 113 m. Olsztyn20.06.2021 - 22:58
2681Nr 628 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie modernizacji sieci informatycznej w domach studenckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.06.2021 - 22:58
2073Nr 314 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do konsorcjum pod nazwą Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia (EnFoodLife)20.06.2021 - 22:59
1594Nr 29/2015 z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie ustalenia na 2015 rok kwoty odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.06.2021 - 22:59
10222Dział Planowania i Analiz20.06.2021 - 22:59
1136Nr 70/2018 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.06.2021 - 23:00
1912Nr 114/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Biblioteki Uniwersyteckiej20.06.2021 - 23:00
2967Nr 288 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.06.2021 - 23:00
1481Nr 245 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.06.2021 - 23:00
487Nr 81/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych 20.06.2021 - 23:01
1848Konkurs na stanowisko asystenta naukowego (post-doc) w Katedrze Neurochirurgii20.06.2021 - 23:01

Łącznie 29725594 odwiedzin dla wszystkich podstron.