Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2447Nr 414 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.11.2020 - 22:20
12023Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)23.11.2020 - 22:20
4105Senatu z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2009 rok23.11.2020 - 22:20
3124Nr 92 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych: nr 118 oraz 152 m. Olsztyn23.11.2020 - 22:21
764Nr 39/2019 z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim23.11.2020 - 22:21
1536Nr 80 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie Regulaminu nadania odznaki "Złoty Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" oraz "Honorowej Odznaki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie"23.11.2020 - 22:21
2273Nr 306 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A. 23.11.2020 - 22:22
2012Zarządzenie Nr 29/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Przygotowanie pedagogiczne” 23.11.2020 - 22:23
1293Nr 1 z dnia 28 stycznia 2000 w sprawie uchwalenia Regulaminu Senatu23.11.2020 - 22:23
2579Protokół nr 10 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2006 r.23.11.2020 - 22:23
2080Nr 87/2012 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie utworzenia Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku23.11.2020 - 22:23
2430Zarządzenie Nr 8 z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Praca socjalna”.23.11.2020 - 22:24
1933Nr 444 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia, w ramach stosunku pracy23.11.2020 - 22:25
11813Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat23.11.2020 - 22:25
2769Nr 48/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.11.2020 - 22:25
82Nr 152/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego Projektu pn. „Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” umowa 23.11.2020 - 22:25
420Nr 220/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 48/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich 23.11.2020 - 22:25
2224Nr 11/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym23.11.2020 - 22:25
1034Nr 457 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku mechatronika dla poziomu studiów pierwszego stopnia – inżynierskich o profilu ogólnoakademickim23.11.2020 - 22:26
254210Strony usunięte23.11.2020 - 22:26
12461Rzecznik Patentowy23.11.2020 - 22:26
1928Protokół Nr 35 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 października 2011 roku23.11.2020 - 22:27
4036Nr 221/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2019/202023.11.2020 - 22:27
2408Decyzja Nr 10 z dnia 12 września 2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania i realizacji projektu pod roboczym 23.11.2020 - 22:27
2299Nr 173/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie pomarańczowego systemu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi23.11.2020 - 22:27
2832Nr 246 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres 10 lat gminie Reszel części działki o numerze ewidencyjnym 295/80 o powierzchni 1300 m2 wraz z budynkiem23.11.2020 - 22:27
612Nr 26/2020 z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za prowadzenie pracy dyplomowej w roku akademickim 2019/2020 23.11.2020 - 22:28
2597Nr 591z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie Medalu Pamiątkowego Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa23.11.2020 - 22:28
1332Nr 117 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM w Olsztynie umowy konsorcjum z partnerami Suwalskiego Parku Naukowo-Technologicznego pn. "Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód"23.11.2020 - 22:28
4463Nr 62/2019 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.11.2020 - 22:29

Łącznie 27634426 odwiedzin dla wszystkich podstron.