Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
82Nr 84/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na kadencję 2020-202430.11.2020 - 18:03
82Nr 169/2020 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Przewodniczącej Senackiej Komisji ds. Kadrowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2020-202426.11.2020 - 22:53
82Nr 178/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie przekazania uprawnień Komisji Stypendialnej i Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2020/202130.11.2020 - 23:18
81Nr 87/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauki o Żywności na kadencję 2020-202430.11.2020 - 21:52
81Nr 80/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Humanistycznego na kadencję 2020-202428.11.2020 - 20:16
81ADRIANA DOROTA OSIŃSKA30.11.2020 - 18:34
81Nr 85/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych24.11.2020 - 08:34
81Nr 170/2020 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2020-2024 29.11.2020 - 04:28
80Nr 72/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. kształcenia na kadencję 2020-202429.11.2020 - 23:23
80Nr 119/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Matematyki i Informatyki26.11.2020 - 22:51
80JOANNA KOWALCZYK30.11.2020 - 01:11
79Nr 84/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej30.11.2020 - 19:37
79Nr 164/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 139/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich ds. stypendiów doktoranckich26.11.2020 - 15:19
78Nr 85/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych na kadencję 2020-202428.11.2020 - 02:46
78Nr 83/2020 z dnia 1 października 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 43/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/2021 28.11.2020 - 11:00
78Nr 179/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji osiągnięć artystycznych i Zespołu ds. weryfikacji osiągnięć sportowych do stypendium rektora z wymogami Regulaminu w roku akademickim 2020/2021 30.11.2020 - 10:39
77Nr 79/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Geoinżynierii na kadencję 2020-202429.11.2020 - 10:06
77Nr 726 z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za rok 2019 i 202029.11.2020 - 23:18
76Nr 88/2020 z dnia 16 października 2020 roku zmieniające Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00- Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 10 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych n30.11.2020 - 13:32
76Nr 6 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-202430.11.2020 - 22:08
75Nr 77/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii na kadencję 2020-202430.11.2020 - 21:05
75Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego30.11.2020 - 20:00
75Nr 89/2020 z dnia 19 października 2020 roku w sprawie utworzenia kursu pn. „E-nauczyciel i e- instruktor w nowym środowisku edukacyjnym spowodowanym przez COVID-19” (E-teacher and e-instructor within a new learning environment caused by COVID-19)29.11.2020 - 22:57
74Nr 158/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 oraz reagowania na sytuacje kryzysowe wywołane tymi zakażeniam29.11.2020 - 19:05
74Konkurs na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Moralnej30.11.2020 - 21:25
74Nr 21 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 450 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku...30.11.2020 - 16:55
73Nr 73/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. rozwoju i polityki finansowej na kadencję 2020-202430.11.2020 - 13:39
72Nr 55/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie określenia protokołu egzaminu dyplomowego30.11.2020 - 20:30
71Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Onkologii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych29.11.2020 - 02:33
71Nr 15 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 666 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia angielska dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim 29.11.2020 - 08:55

Łącznie 27705304 odwiedzin dla wszystkich podstron.