Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1452Nr 69 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie powołania na kierunku pielęgniarstwo zaocznych zawodowych studiów licencjackich19.02.2021 - 17:04
1397Nr 42 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii19.02.2021 - 16:59
2438Decyzja Nr 10 z dnia 12 września 2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania i realizacji projektu pod roboczym 19.02.2021 - 16:37
2659Nr 229 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 189 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: bezpieczeństwo...19.02.2021 - 16:33
2554UCHWAŁA Nr 969 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. inż. Kazimierza ZWIROWICZA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego19.02.2021 - 16:33
2107Decyzja Nr 2/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 43 Rektora z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Ma19.02.2021 - 16:29
197Nr 3/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie określenia protokołu egzaminu dyplomowego19.02.2021 - 16:25
2116Nr 106/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Arteterapia”19.02.2021 - 16:15
1369Nr 8 z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie poparcia projektu ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym"19.02.2021 - 16:12
2544Nr 713 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Edwarda STANOWSKIEGO19.02.2021 - 15:59
2137Nr 459 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 169 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie programu naprawy sytuacji finansowej w Uczelni19.02.2021 - 15:55
1551Nr 88 z dnia 26 września 2003 r. w sprawie przyznania Złotego Lauru i Odznaki Honorowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.02.2021 - 15:50
2854Decyzja Nr 27 2008 Rektora z dnia 27 października 2008 roku w sprawie powołania koordynatorów zadań w projektach zgłoszonych do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-201319.02.2021 - 15:50
1997Nr 512 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie przyznania Statuetki Nicolaus Copernicus19.02.2021 - 15:26
2474Nr 555 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Olsztynie 19.02.2021 - 15:13
1417Nr 133 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.02.2021 - 14:53
2177Decyzja Nr 27/2009 Rektora z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji nadzorującej przekazanie dokumentacji projektu nr UDA-POKL.02.01.01-00-783/08, pt. „Wzmocnienie potencjału przedsiębiorst19.02.2021 - 14:39
2512ZARZĄDZENIE NR 25 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Dla pracowników instytucji rynku pracy”.19.02.2021 - 14:35
3179Nr 279 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt19.02.2021 - 14:26
1244Nr 34 z dnia 23 października 2000 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności uczelni w roku akademickim 1999/200019.02.2021 - 14:12
1981Zarządzenie Nr 89/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2010 rok19.02.2021 - 14:06
4223Wyjaśnienie w sprawie powtórzenia wyborów19.02.2021 - 13:51
1487Nr 170 z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Czernichowskim Państwowym Instytutem Ekonomii i Zarządzania, Ukraina19.02.2021 - 13:03
1382Nr 131 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie przyznania tytułu "Visiting Professor" prof. Williamowi Wallace'owi Arthurowi19.02.2021 - 12:50
2002Decyzja Nr 71/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie zmian w składzie Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 19.02.2021 - 12:44
2001Nr 303 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zaopiniowania podjęcia dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Dorotę LIS-STARANOWICZ19.02.2021 - 12:30
2593Decyzja Nr 30/2008 Rektora z dnia 28 października 2008 roku w sprawie powołania Kolegium Wydawniczego19.02.2021 - 12:29
1763Nr 622 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-201619.02.2021 - 12:22
1383Nr 48/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 33/2014 w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność...19.02.2021 - 11:59
3995Nr 231 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie19.02.2021 - 11:34

Łącznie 28472688 odwiedzin dla wszystkich podstron.