Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
2653Zarządzenie nr 59/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku w sprawie Regulaminu pracy Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.11.2020 - 12:35
2856Zarządzenie Nr 6 z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych.28.11.2020 - 22:07
4664Zarządzenie Nr 6 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie Zasad Rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.30.11.2020 - 22:04
2695Zarządzenie Nr 6 z dnia 7 marca 2006 roku w sprawie: zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie: ”Biologia” na „Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych”.30.11.2020 - 14:44
2876Zarządzenie Nr 6/2009 Rektora Uniwersytetu z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji30.11.2020 - 16:31
2038Zarządzenie Nr 6/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 33 z dnia 1 września 2008r. w sprawie zarządzania projektami inwestycyjnymi w ramach Programu Operacyjnego Rozwój30.11.2020 - 10:26
1999Zarządzenie Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany organizacyjnej w jednostce naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.11.2020 - 23:27
1683Zarządzenie Nr 6/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie utworzenia Centrum Konkurencyjności Obszarów Aglomeracyjnych26.11.2020 - 18:44
4271Zarządzenie Nr 60/2009 Rektora z dnia 28 września 2009 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski30.11.2020 - 03:03
2035Zarządzenie Nr 61/2009 Rektora z dnia 19 października 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych 29.11.2020 - 21:20
2255Zarządzenie Nr 61/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie26.11.2020 - 13:49
2184ZARZĄDZENIE NR 62 / 2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.11.2020 - 15:44
2028Zarządzenie Nr 62/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz na Wydziale Nauk Ekonomicznych30.11.2020 - 10:17
2095Zarządzenie Nr 63/2009 Rektora z dnia 19 października 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych oraz na Wy- dziale Nauk Medycznych30.11.2020 - 14:48
2111Zarządzenie Nr 63/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zasad ubiegania się o dodatkowe dofinansowanie do wyjazdów na stypendium w ramach Programu Erasmus z tytułu orzeczenia o niepełnospr26.11.2020 - 22:54
2049Zarządzenie Nr 64/2009 Rektora z dnia 19 października 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Teologii30.11.2020 - 12:55
1873Zarządzenie Nr 64/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2010 roku w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej30.11.2020 - 05:26
2201Zarządzenie Nr 65/2009 Rektora z dnia 19 października 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.11.2020 - 20:56
3520Zarządzenie Nr 65/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont — ZPK 30.11.2020 - 10:08
3534Zarządzenie Nr 66/2009 Rektora w Olsztynie z dnia 26 października 2009 roku w sprawie komisji bezpieczeństwa i higieny pracy30.11.2020 - 10:51
2152Zarządzenie Nr 66/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.11.2020 - 22:12
2049Zarządzenie Nr 67/2009 Rektora z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Pedagog specjalny w edukacji integracyjnej”28.11.2020 - 06:17
2034Zarządzenie Nr 67/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Współczesne aspekty duszpasterstwa”30.11.2020 - 17:44
2688Zarządzenie Nr 68/2009 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie29.11.2020 - 21:51
2028Zarządzenie Nr 68/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych i ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie29.11.2020 - 20:55
2426Zarządzenie Nr 69/2009 Rektora z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.11.2020 - 12:42
2811Zarządzenie Nr 69/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Regionalnego Centrum Informatycznego28.11.2020 - 06:22
2781Zarządzenie nr 7 z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „ Geografia”.28.11.2020 - 20:12
7979Zarządzenie Nr 7 z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.30.11.2020 - 13:25
2881Zarządzenie Nr 7 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie utworzenia Biura Funduszy Europejskich.28.11.2020 - 19:46

Łącznie 27705352 odwiedzin dla wszystkich podstron.