Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
2543Zarządzenie Nr 17/2009 Rektora z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie określenia wzoru druku Zaświadczenia potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne absolwentów Uniwersytetu27.02.2021 - 13:34
4219Zarządzenie Nr 17/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie kosztów przewodów doktorskich, habilitacyjnych oraz postępowania o nadanie tytułu profesora 24.02.2021 - 05:30
2935Zarządzenie Nr 18 z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Teologia”. 22.02.2021 - 07:27
6651Zarządzenie NR 18 z dnia 4 września 2006 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym przysługującym ze stosunku pracy.02.03.2021 - 01:30
2700Zarządzenie Nr 18 z dnia 8 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.28.02.2021 - 21:28
3172Zarządzenie Nr 18/2009 Rektora z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Dla nauczycieli w zakresie edukacja dla bezpieczeństwa”.27.02.2021 - 04:10
2107Zarządzenie Nr 18/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.02.2021 - 21:07
5373Zarządzenie Nr 19 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.02.03.2021 - 10:19
2783Zarządzenie Nr 19 z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Doskonalenie specjalistyczne w zakresie teologii”.01.03.2021 - 13:16
2941Zarządzenie Nr 19 z dnia 22 września 2006 roku zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 3 października 2005 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytet27.02.2021 - 15:54
5864Zarządzenie Nr 19/2009 Rektora z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych25.02.2021 - 21:11
2732Zarządzenie Nr 19/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2010 roku w sprawie uczczenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem 27.02.2021 - 13:44
4277Zarządzenie Nr 2 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: zasad i warunków realizacji projektu nr Z/2.28/II/2.6/00008/05 „Kreowanie wysoko kwalifikowanych kadr gospodarki regionu – stypendia doktoranckie” realizowanego ze środków EFS24.02.2021 - 04:39
3279Zarządzenie Nr 2 z dnia 10 stycznia 2007 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.27.02.2021 - 08:29
2796Zarządzenie Nr 2 z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Ochrona przyrody i zarządzanie obszarami Natura 2000”.24.02.2021 - 00:58
5384Zarządzenie Nr 2/2009 Rektora z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany treści załącznika „Imienna lista wypłat za praktyki studentom ...” do Zarządzenia Nr 49 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie praktyk studenckich27.02.2021 - 07:05
2177Zarządzenie Nr 2/2010 Rektora z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zagrożenia państwa i wojny 01.03.2021 - 08:32
3566Zarządzenie Nr 2/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.02.2021 - 20:40
1890Zarządzenie Nr 2/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Biologii i Biotechnologii 01.03.2021 - 08:33
4319Zarządzenie Nr 20 Rektora z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie ustalenia procedury wydawania profilaktycznych posiłków i napojów.27.02.2021 - 20:24
6477Zarządzenie Nr 20 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie procedury przyznawania dodatków specjalnych dla pracowników Uniwersytetu z tytułu warunków wykonywania pracy. 27.02.2021 - 04:01
2463Zarządzenie Nr 20 z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia. 24.02.2021 - 05:17
2541Zarządzenie NR 20 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: zmian organizacyjnych studiów podyplomowych w zakresie: ”Dziennikarstwo”.01.03.2021 - 18:53
2337Zarządzenie Nr 20/2009 Rektora z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie zapraszania i pobytu cudzoziemców w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie26.02.2021 - 23:50
2505Zarządzenie Nr 20/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki25.02.2021 - 01:46
2629Zarządzenie Nr 20/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki28.02.2021 - 06:12
2326Zarządzenie Nr 21 z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Technicznych w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie naukowej inżynieria rolnicza.01.03.2021 - 14:12
8078Zarządzenie Nr 21 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: zasad zawierania umów oraz prowadzenia rejestru umów.02.03.2021 - 06:33
2845Zarządzenie Nr 21 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.27.02.2021 - 10:23
2502Zarządzenie Nr 21 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.27.02.2021 - 03:16

Łącznie 28498299 odwiedzin dla wszystkich podstron.