Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1069Nr 312 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wspólne przeprowadzenie z Zarządem Dróg i Zieleni w Olsztynie postępowania przetargowego na dostawę, uruchomienie i kompleksową obsługę systemu olsztyńskiego roweru miejskiego18.01.2021 - 01:00
852REKTOR dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM18.01.2021 - 01:00
10605Gospodarowanie odpadami18.01.2021 - 01:01
306Konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie18.01.2021 - 01:01
2424UCHWAŁA NR 907 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie 18.01.2021 - 01:02
1645Nr 254 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych 18.01.2021 - 01:03
778Nr 29/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurski w Olsztynie18.01.2021 - 01:04
2876UCHWAŁA Nr 981 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. n. med. Andrzeja ZAWADZKIEGO, prof18.01.2021 - 01:04
4204Nr 92 z dnia 30 listopada 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr 909 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2013 roku18.01.2021 - 01:04
3328Wartość ruchomego majątku trwałego 2005/200618.01.2021 - 01:04
359Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Ratownictwa Medycznego18.01.2021 - 01:05
1016Nr 72/2017 z dnia 19 października 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji doktoranckiej na Wydziale Lekarskim 18.01.2021 - 01:05
2007Nr 80/2012 z dnia 9 października 2012 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie i praca kierownicza”18.01.2021 - 01:06
2528Konkurs na stanowisko doradcy ds. przedsiębiorczości w Biurze Karier UWM (pełny etat)18.01.2021 - 01:06
1760Nr 100/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie18.01.2021 - 01:07
28959Struktura Wydziału Nauk Technicznych18.01.2021 - 01:07
721Nr 216/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2019/202018.01.2021 - 01:07
4663Stanowisko Senatu z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie: udziału uczelni w przygotowaniu i realizacji programu wychowania młodzieży szkolnej.18.01.2021 - 01:08
10495Konkurs na projekt logotypu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.01.2021 - 01:09
3537Nr 13/2016 z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych18.01.2021 - 01:09
25442Dział Obsługi Projektów Europejskich 18.01.2021 - 01:10
2616Decyzja Nr 52/2009 Rektora z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt. „Przebudowa obiektu budowlanego przy ul. Warszawskiej 98 w Olsztynie na po18.01.2021 - 01:10
2218ZARZĄDZENIE NR 62 / 2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.01.2021 - 01:10
5818Zarządzenie Nr 73/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zasad wynagradzania osób realizujących zadania na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.18.01.2021 - 01:11
2429Nr 63 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Magdaleny SITEK na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 18.01.2021 - 01:12
2426Nr 775 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2011 rok 18.01.2021 - 01:12
2383Nr 97/2012 z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu stypendialnego dla studentów i studentek kierunku zamawianego budownictwo, realizowanego na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.01.2021 - 01:12
3465Zarządzenie Nr 25 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej18.01.2021 - 01:12
116Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Pediatrii Klinicznej18.01.2021 - 01:13
2772Nr 28 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę 18.01.2021 - 01:14

Łącznie 28109295 odwiedzin dla wszystkich podstron.