Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
91Nr 182/2020 z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla doktorantów na rok akademicki 2020/202130.11.2020 - 14:52
90Nr 81/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na kadencję 2020-202430.11.2020 - 06:08
90Nr 5 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-202430.11.2020 - 22:07
89Konkurs na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Pediatrii Klinicznej28.11.2020 - 12:42
89Nr 75/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Collegium Medicum na kadencję 2020-202430.11.2020 - 11:12
89Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych30.11.2020 - 20:45
89Nr 168/2020 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Przewodniczącej Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uczelni i Finansów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2020-2024 30.11.2020 - 03:24
89Nr 171/2020 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Senackiej Komisji Statutowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2020-2024 30.11.2020 - 14:48
88Konkurs na 2 stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego (Klinika Urologii)29.11.2020 - 09:39
88Nr 159/2020 z dnia 19 października 2020 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2020-202429.11.2020 - 16:05
87Nr 89/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Prawa i Administracji na kadencję 2020-202430.11.2020 - 01:35
87Nr 152/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego Projektu pn. „Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” umowa 26.11.2020 - 23:49
87Nr 155/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2020-202428.11.2020 - 12:03
86Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Pediatrii Klinicznej30.11.2020 - 18:36
86Nr 77/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii na kadencję 2020-202427.11.2020 - 22:52
86Nr 85/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych na kadencję 2020-202429.11.2020 - 08:14
86PAWEŁ KARDASZ29.11.2020 - 00:42
85Nr 70/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. studenckich30.11.2020 - 17:38
85Nr 144/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego projektu pt. Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Biogospodarka” nr WND-POWER.03.02.00-00-0I034/16 w29.11.2020 - 03:23
85Konkurs na stanowisko post-doc (asystenta w grupie pracowników badawczych) w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego30.11.2020 - 18:47
84Nr 88/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Technicznych na kadencję 2020-202427.11.2020 - 14:43
84Nr 78/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt na kadencję 2020-202429.11.2020 - 10:42
84Nr 86/2020 z dnia 1 października 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 73/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Zarządzanie i marketing w oświacie"...30.11.2020 - 13:18
84konkurs na trzy stanowiska asystenta (stanowiska dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa30.11.2020 - 09:11
84Nr 8 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-202430.11.2020 - 22:08
83Nr 75/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Collegium Medicum na kadencję 2020-202430.11.2020 - 04:00
83Nr 76/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego na kadencję 2020-202430.11.2020 - 04:48
83Nr 73/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. rozwoju i polityki finansowej na kadencję 2020-202430.11.2020 - 02:13
83Nr 126/2020 z dnia 1 września 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 57/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2020/202129.11.2020 - 13:57
83Nr 146/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”29.11.2020 - 09:21

Łącznie 27705154 odwiedzin dla wszystkich podstron.