Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1572Nr 848 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie osobowej22.10.2020 - 00:03
2214Nr 851 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych22.10.2020 - 00:03
1644Nr 852 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Medalu Komisji Edukacji Narodowej22.10.2020 - 00:03
1668Nr 856 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie 22.10.2020 - 00:03
3724Nr 873 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2016 roku, kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie naukowej: nauki o polityce22.10.2020 - 00:03
2247Nr 874 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych środowiskowych studiów doktoranckich, prowadzonych w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW...22.10.2020 - 00:03
1435Nr 880 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Estonian University of Life Sciences, Estonia22.10.2020 - 00:02
1394Nr 891 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Medalu Benemerenti Universitati Nostrae prof. dr. hab. Michałowi SEWERYŃSKIEMU22.10.2020 - 00:02
1605Nr 921 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”22.10.2020 - 00:01
1496Nr 934 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2016 rok (bez Wydziału Nauk Medycznych)22.10.2020 - 00:01
1596Nr 941 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 00:01
3366Nr 53 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów studiów wyższych, w tym planów studiów, programów i planów studiów trzeciego stopnia...21.10.2020 - 23:59
1649Nr 61 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie strategii zarządzania zasobami ludzkimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 21.10.2020 - 23:58
1386Nr 85 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab.inż. Janowi KICIŃSKIEMU21.10.2020 - 23:58
1312Nr 117 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o współpracy z Instytutem Języka Rosyjskiego im. W. W. Winogradowa Akademii Nauk Rosji, Federacja Rosyjska21.10.2020 - 23:57
1481NR 161 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2016 rok21.10.2020 - 23:55
1334Nr 216 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia jednostki międzywydziałowej pod nazwą Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum Symulacji M21.10.2020 - 23:53
813Nr 276 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie osobowej21.10.2020 - 23:52
872Nr 377 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia kierunku studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz określenia efektów kształcenia21.10.2020 - 23:51
827Nr 299 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej21.10.2020 - 23:51
929Nr 321 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie podziału pierwotnego dotacji na rok 2018 21.10.2020 - 23:50
932Nr 346 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie osobowej21.10.2020 - 23:50
3173Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2013 rok21.10.2020 - 23:37
2695STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku 21.10.2020 - 23:36
1468Protokół Nr 44 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku21.10.2020 - 22:57
2229Zarządzenie Nr 8 Rektora z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie: ustalenia procedury prowadzenia badań pilotażowych, eksperymentów chemicznych, fizycznych, biologicznych mogących stanowić zagrożenie dlażycia, zdrowia pracowników, studentów i doktorantów21.10.2020 - 13:47
2749Decyzja nr 6 Rektora z dnia 7 kwietnia 2000 r. w sprawienorm przydziału środków higieny osobistej.21.10.2020 - 13:43
3629Liczba elektorów wybieranych spośród studentów21.10.2020 - 12:02
1537Protokoły 2010/201121.10.2020 - 10:45
11246Studia na odległość21.10.2020 - 09:46

Łącznie 27330976 odwiedzin dla wszystkich podstron.