Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2593Nr 71 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego uczelni za 2012 rok19.02.2021 - 23:23
1372Nr 13 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Augsburgu, Niemcy19.02.2021 - 23:16
2207Zarządzenie Nr 51/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany nazwy Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ UWM w Olsztynie19.02.2021 - 23:14
1579Nr 240 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o współpracy z Lwowskim Państwowym Uniwersytetem im. I. Franki19.02.2021 - 23:13
4105Rachunek zysków i strat 2005/200619.02.2021 - 22:50
1406Nr 19/2015 z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Bezpieczeństwo procesu produkcji w przemyśle spożywczym”19.02.2021 - 22:48
2842Zarządzenie Nr 21 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.19.02.2021 - 22:43
2530Protokół nr 14 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 listopada 2006 r.19.02.2021 - 22:36
1619Nr 834 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Solecznikach, Litwa19.02.2021 - 22:19
3172Nr 126 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Narodowym Uniwersytetem Przykarpackim im. Wasyla Stefanyka, Ukraina19.02.2021 - 21:59
1439Nr 188 z dnia 23 września 2004 r. w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.02.2021 - 21:15
1961UCHWAŁA Nr 903 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie likwidacji XII Liceum Ogólnokształcącego Akademickiego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie19.02.2021 - 21:07
1175Nr 16 z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie przekazania darowizny finansowej Akademickiemu Związkowi Sportowemu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.02.2021 - 21:03
3340Zarządzenie Nr 13/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie Procedury Kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Ma19.02.2021 - 20:49
1477Nr 236 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie prawa użytkowana wieczystego gruntów połóżonych pod wałami przeciwpowodziowymi wzdłuż rzeki Łyna19.02.2021 - 20:48
2120Zarządzenie Nr 45/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Dydaktyka zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie”19.02.2021 - 20:17
2607Nr 86 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Sławomira BURYŁY na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego19.02.2021 - 19:59
3239Nr 223 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych19.02.2021 - 19:57
1377Nr 55 z dnia 6 kwietnia 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Stawiguda w celu przygotowania gruntów pod budownictwo mieszkaniowe na terenie Tomaszkowa 19.02.2021 - 19:57
2945UCHWAŁA Nr 995 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja obiektu przy ul. Szrajbera 11 polegająca na wykonaniu izolacji wilgotnościowe19.02.2021 - 19:52
2864Decyzja Nr 2 z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie: powołania komisji dokonującej kwalifikacji pracowników i doktorantów na wyjazdy za granicę w celach naukowych.19.02.2021 - 19:02
2177Nr 17/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Nauk Społecznych19.02.2021 - 19:00
1415Nr 70 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów zaocznych kierunku pielęgniarstwo w Uniwersytecie, w roku akademickim 2003/200419.02.2021 - 18:34
1393Nr 142 z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii19.02.2021 - 18:30
2903Zarządzenie Nr 11/2009 Rektora z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Etyka i kultura polityczna dla nauczycieli”.19.02.2021 - 18:27
2403Nr 296 z dnia 25 października 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr 176 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim19.02.2021 - 18:22
3353Oferta kształcenia w roku akademickim 2006/200719.02.2021 - 18:00
1359Nr 65 z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie nadania medalu okolicznościowego UWM19.02.2021 - 17:55
2624Protokół nr 9 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 czerwca 2006 r.19.02.2021 - 17:43
3741Grunty własne 2006/200719.02.2021 - 17:20

Łącznie 28472643 odwiedzin dla wszystkich podstron.