Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
3647Zarządzenie Nr 13 Rektora z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie: wykonywania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.25.02.2021 - 11:18
2772Zarządzenie Nr 13 z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.27.02.2021 - 05:25
3605Zarządzenie Nr 13 Zarządzenie Nr 13 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie „Filozoficzno-etyczne” na „Filozofia i etyka”.25.02.2021 - 18:08
3618Zarządzenie Nr 13/2009 Rektora z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zagrożenia państwa i wojny26.02.2021 - 19:43
3341Zarządzenie Nr 13/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie Procedury Kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Ma28.02.2021 - 16:37
8360Zarządzenie Nr 14 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2008/2009.27.02.2021 - 21:13
3568Zarządzenie Nr 14 z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie w roku akademickim 2007/2008.27.02.2021 - 08:20
2772Zarządzenie NR 14 z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie: struktury organizacyjnej i regulaminu Ośrodka Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN26.02.2021 - 19:23
3313Zarządzenie Nr 14/2009 Rektora z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przyznawania Staży Przedsiębiorcom i Pracowni-kom Przedsiębiorstw w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Regulaminu Przyznawania Staży w Przedsiębior27.02.2021 - 05:26
2196Zarządzenie Nr 14/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych i ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 27.02.2021 - 10:34
3683Zarządzenie Nr 15 z dnia 1 czerwca 2007 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Akademickiego Centrum Mediów i Promocji.27.02.2021 - 07:24
2544Zarządzenie Nr 15 z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie określenia wzoru druku Zaświadczenia potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne absolwentów Uniwersytetu.28.02.2021 - 21:04
3842Zarządzenie Nr 15/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie wzoru Certyfikatu ukończenia szkolenia „Pierwsza pomoc przedlekarska”20.02.2021 - 03:19
2576Zarządzenie Nr 15/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej25.02.2021 - 02:58
3543Zarządzenie Nr 16 z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu publikowania informacji w BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 27.02.2021 - 10:22
2689Zarządzenie nr 16 z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Prawno-społeczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi”.24.02.2021 - 05:17
2541Zarządzenie Nr 16 z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie określenia wzoru druku zaświadczenia o uzyskaniu przez absolwenta przygotowania do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego w określonym zakresie.24.02.2021 - 01:04
4064Zarządzenie Nr 16/2009 Rektora z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2009 z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia Działu Zamówień Publicznych27.02.2021 - 10:38
2987Zarządzenie Nr 16/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie zasad przyznawania lokali (miejsc) rotacyjnych z zasobów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 26.02.2021 - 16:45
2563Zarządzenie Nr 17 z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych. 28.02.2021 - 05:52
2940Zarządzenie Nr 17 z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.27.02.2021 - 23:28
2580Zarządzenie Nr 17 z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie: zmian organizacyjnych studiów podyplomowych w zakresie: ”Wiedza o Unii Europejskiej AGRO-UNIA”. 27.02.2021 - 01:23
2543Zarządzenie Nr 17/2009 Rektora z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie określenia wzoru druku Zaświadczenia potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne absolwentów Uniwersytetu27.02.2021 - 13:34
4219Zarządzenie Nr 17/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie kosztów przewodów doktorskich, habilitacyjnych oraz postępowania o nadanie tytułu profesora 24.02.2021 - 05:30
2935Zarządzenie Nr 18 z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Teologia”. 22.02.2021 - 07:27
6650Zarządzenie NR 18 z dnia 4 września 2006 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym przysługującym ze stosunku pracy.01.03.2021 - 04:13
2700Zarządzenie Nr 18 z dnia 8 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.28.02.2021 - 21:28
3172Zarządzenie Nr 18/2009 Rektora z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Dla nauczycieli w zakresie edukacja dla bezpieczeństwa”.27.02.2021 - 04:10
2107Zarządzenie Nr 18/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.02.2021 - 21:07
5371Zarządzenie Nr 19 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.27.02.2021 - 03:33

Łącznie 28491211 odwiedzin dla wszystkich podstron.