Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
25495Rozdzielnia Korespondencji26.10.2020 - 13:59
2423Nr 810 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zaopiniowania struktury organizacyjnej Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 26.10.2020 - 13:59
1297Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni specjalistę ds. analiz i rozwoju w Biurze Analiz Edukacyjnych i Rozwoju Kształcenia 26.10.2020 - 13:59
20774Zakład Poligraficzny26.10.2020 - 13:59
1778Rada Wydziału Nauk Medycznych26.10.2020 - 13:59
1717Konkurs na stanowisko doradcy ds. przedsiębiorczości w Biurze Karier UWM w Olsztynie26.10.2020 - 13:59
2969Nr 211 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na powołanie pełniącego obowiązki Dziekana Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku26.10.2020 - 14:00
1994Nr 87/2018 z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 40/2017 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia nowych Zasad zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim26.10.2020 - 14:00
3688Nr 149 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Instytutem Ziemskiego Magnetyzmu, Jonosfery i Propagacji Fal Radiowych (IZMIRAN) Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, Rosja26.10.2020 - 14:00
3334Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku26.10.2020 - 14:00
1406Nr 248 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy al. Obrońców Tobruku 3 w Olsztynie26.10.2020 - 14:00
1190Nr 239 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 29 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-202026.10.2020 - 14:00
37450 PROREKTOR DS. NAUKI prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI26.10.2020 - 14:00
3059Nr 254 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania redakcji czasopism naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie26.10.2020 - 14:00
71PROREKTOR DS. ROZWOJU I POLITYKI FINANSOWEJ dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM26.10.2020 - 14:00
52226PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM26.10.2020 - 14:00
806Nr 89/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Oceniającej dla Jednostek Pozawydziałowych na kadencję 2016-202026.10.2020 - 14:01
2469Nr 815 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Katolickim Uniwersytetem26.10.2020 - 14:01
1640Protokół Nr 9 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 stycznia 2013 roku26.10.2020 - 14:01
77645Biuro Rektora26.10.2020 - 14:01
57Nr 84/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej26.10.2020 - 14:01
3924Nr 252 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników oraz doktorantów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych26.10.2020 - 14:01
11307Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie26.10.2020 - 14:01
900Nr 309 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia limitu naboru kandydatów na I rok stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biogospodarki, w roku akademickim 201826.10.2020 - 14:01
688Nr 484 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku zootechnika dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu praktycznym26.10.2020 - 14:02
2807UCHWAŁA Nr 981 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. n. med. Andrzeja ZAWADZKIEGO, prof26.10.2020 - 14:02
2383Nr 305 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2019/2020 26.10.2020 - 14:02
3699Nr 99/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie 26.10.2020 - 14:02
2647Nr 461 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 112 m. Olsztyn26.10.2020 - 14:02
6301Zarządzenie Nr 47/2007 z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18 Rektora UWM z dnia 04 września 2006r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym 26.10.2020 - 14:02

Łącznie 27330652 odwiedzin dla wszystkich podstron.