Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1123Nr 113/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku określające zasady postępowania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z wnioskami: w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów...18.01.2021 - 00:27
2118Nr 56/2011 z dnia 16 września 2011 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie przestrzenią i środowiskiem”18.01.2021 - 00:27
2225Nr 695 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia założeń do opracowania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 201518.01.2021 - 00:27
1255Nr 214 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia na kierunku geodezja i kartografia18.01.2021 - 00:28
1134Nr 84/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa18.01.2021 - 00:28
10778Władze Wydziału Nauki o Żywności18.01.2021 - 00:29
119Nr 185/2020 z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 135/2019 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Zootechnika i Rybactwo na okres do 31 grudnia 2021 r.18.01.2021 - 00:29
3173Nr 21/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu profesora18.01.2021 - 00:30
2464Terminy posiedzeń Rady Wydziału Biologii 2009/201018.01.2021 - 00:30
2353Nr 538 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 47 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2012-201618.01.2021 - 00:30
769Nr 26/2020 z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za prowadzenie pracy dyplomowej w roku akademickim 2019/2020 18.01.2021 - 00:31
2313Nr 19/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Nauk Medycznych18.01.2021 - 00:31
11094Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej18.01.2021 - 00:31
2816Nr 235 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie na Kliniczny Szpital Szpital Uniwersytecki” 18.01.2021 - 00:31
31710Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.01.2021 - 00:31
3813Decyzja Nr 10/2009 Rektora z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt. „Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie na Szpital Un18.01.2021 - 00:31
2900Nr 39/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/202118.01.2021 - 00:32
3041Nr 36/2016 z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.01.2021 - 00:32
2346Nr 72/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru druku „Indeks uczestnika studiów doktoranckich”18.01.2021 - 00:32
2432Nr 720 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja Stołówki Akademickiej”18.01.2021 - 00:33
178Nr 129/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie powołania Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 7 września 2020 roku do 6 września 2023 roku18.01.2021 - 00:33
2850Nr 113 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie obowiązku afiliacji publikacji naukowych18.01.2021 - 00:34
2326Nr 11/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Nauk Technicznych 18.01.2021 - 00:34
5859Nr 187 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim 18.01.2021 - 00:34
1426Nr 188 z dnia 23 września 2004 r. w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.01.2021 - 00:34
1229Nr 57/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Kontrola funduszy unijnych” 18.01.2021 - 00:34
46753Skład osobowy Rady Wydziału Nauki o Żywności18.01.2021 - 00:35
1146Nr 95 z dnia 28 września 2001 r. w sprawie przyznania Honorowej Odznaki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 18.01.2021 - 00:35
1194Nr 38/2017 z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 18.01.2021 - 00:35
1468Nr 30 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Olsztynie przy ul. Sikorskiego18.01.2021 - 00:36

Łącznie 28109216 odwiedzin dla wszystkich podstron.