Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1079Nr 275 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2017 rok26.10.2020 - 14:41
16698Struktura Wydziału Nauki o Żywności26.10.2020 - 14:41
17455Struktura Wydziału Nauk o Środowisku26.10.2020 - 14:41
45965Skład osobowy Rady Wydziału Nauki o Żywności26.10.2020 - 14:41
3490Godziny rektorskie 18 kwietnia 200826.10.2020 - 14:41
1320Nr 103 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora honorowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Profesorowi Isao MORITA26.10.2020 - 14:42
2184Kryteria kwalifikacji26.10.2020 - 14:42
939Nr 280 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomu i profilu kształcenia kierunku odnawialne źródła energii26.10.2020 - 14:42
1887Nr 741 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 26.10.2020 - 14:42
656Nr 524 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Bartąskiej i Tuwima w Olsztynie26.10.2020 - 14:42
7619Nr 65/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.10.2020 - 14:42
770Nr 350 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa26.10.2020 - 14:43
42894Dział Kadr26.10.2020 - 14:43
1424Nr 31 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie osobowej26.10.2020 - 14:43
35799Sprawy płacowe26.10.2020 - 14:43
1674Nr 82 z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Białoruskim Insttutem Naukowo-Badawczym Sadownictwa w Samochwałowiczach26.10.2020 - 14:43
22158Regulamin Pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.10.2020 - 14:43
30987Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.10.2020 - 14:43
6399Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego26.10.2020 - 14:44
23842Biuro ds. Studenckich26.10.2020 - 14:44
1278Nr 90/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Rachunkowość” realizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych26.10.2020 - 14:44
10793Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju Uczelni26.10.2020 - 14:44
3679Sprawozdanie finansowe za rok 200526.10.2020 - 14:45
1410Nr 236 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie prawa użytkowana wieczystego gruntów połóżonych pod wałami przeciwpowodziowymi wzdłuż rzeki Łyna26.10.2020 - 14:45
86Nr 94/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt26.10.2020 - 14:45
1431Nr 100/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie26.10.2020 - 14:45
122Nr 124/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauki o Żywności26.10.2020 - 14:45
1166konkurs na funkcję Kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Wątroby i Trzustki Wydziału Lekarskiego26.10.2020 - 14:46
2617Nr 372 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Tomasza STRZEŻKA26.10.2020 - 14:46
1538Protokoły 2010/201126.10.2020 - 14:46

Łącznie 27331218 odwiedzin dla wszystkich podstron.