Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
63PROREKTOR DS. COLLEGIUM MEDICUM prof. dr hab. n. med. Sergiusz NAWROCKI26.10.2020 - 13:49
3295Nr 266 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku),analiza i kreowanie trendów, animacja pamięci społecznej... 26.10.2020 - 13:49
88080REKTOR prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI26.10.2020 - 13:49
4151200126.10.2020 - 13:50
2448Nr 39/2012 z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Środowisku26.10.2020 - 13:50
1000Nr 49/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego26.10.2020 - 13:50
6308Rejestry - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu26.10.2020 - 13:50
16306Akademickie Centrum Mediów i Promocji26.10.2020 - 13:50
16189Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Pozorty” Spółka z o.o.26.10.2020 - 13:50
1954Nr 32/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Fizyka z astronomią” 26.10.2020 - 13:50
36860Dział Zabezpieczenia Logistycznego26.10.2020 - 13:51
316Nr 68/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Nauki26.10.2020 - 13:51
1922Nr 392 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 26.10.2020 - 13:51
494Nr 153/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie przyznania pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nagrody za wyróżniającą się publikację naukową lub dzieło artystyczne26.10.2020 - 13:51
50UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W BIURZE DS. NAUKI 26.10.2020 - 13:51
1490Nr 175 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie osobowej26.10.2020 - 13:51
2410Decyzja Nr 38/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2010/201126.10.2020 - 13:51
1288Nr 141 z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji26.10.2020 - 13:51
1568Nr 164 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy ul. Żołnierskiej 14C w Olsztynie26.10.2020 - 13:51
326UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIEKANACIE WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA26.10.2020 - 13:51
79Nr 102/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa26.10.2020 - 13:52
64Nr 70/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. studenckich26.10.2020 - 13:52
3268Nr 221/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2019/202026.10.2020 - 13:52
670Nr 384 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu „Obrona terytorialna w systemie bezpieczeństwa publicznego”26.10.2020 - 13:52
20Konkurs w Instytucie Filozofii na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 26.10.2020 - 13:52
125989Kwestura26.10.2020 - 13:52
2469Nr 526 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony prof. Ursuli HORSCH26.10.2020 - 13:52
70Nr 107/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych26.10.2020 - 13:52
1151UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI DWÓCH PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH w Dziale Zamówień Publicznych26.10.2020 - 13:52
558UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIEKANACIE WYDZIAŁU LEKARSKIEGO26.10.2020 - 13:53

Łącznie 27330533 odwiedzin dla wszystkich podstron.