Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
58Nr 127/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji do spraw oceny bibliometrycznej publikacji naukowych i dzieł artystycznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie23.10.2020 - 23:37
58TOMASZ DULSKI26.10.2020 - 13:44
57Nr 84/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej26.10.2020 - 14:01
57Nr 85/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych na kadencję 2020-202422.10.2020 - 03:00
57Nr 119/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Matematyki i Informatyki22.10.2020 - 21:34
57Konkurs w Instytucie Historii na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 26.10.2020 - 13:29
56Nr 55/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie określenia protokołu egzaminu dyplomowego22.10.2020 - 18:53
56KATARZYNA JERKA24.10.2020 - 16:43
56Nr 152/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego Projektu pn. „Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” umowa 26.10.2020 - 07:41
55Konkurs na 2 stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego (Klinika Urologii)26.10.2020 - 10:36
55Nr 73/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. rozwoju i polityki finansowej na kadencję 2020-202426.10.2020 - 13:14
55KONKURS na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn26.10.2020 - 13:48
55UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W BIURZE DS. NAUKI 26.10.2020 - 14:33
54Terminy posiedzeń zwyczajnych Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/202126.10.2020 - 12:30
53Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Pediatrii Klinicznej25.10.2020 - 04:18
53Nr 77/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii na kadencję 2020-202422.10.2020 - 02:06
53Nr 151/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego Projektu pn. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” umowa o dofinansowanie nr nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-0026.10.2020 - 08:35
52Nr 86/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Społecznych na kadencję 2020-202423.10.2020 - 07:07
52Nr 85/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych na kadencję 2020-202422.10.2020 - 23:58
52Nr 144/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego projektu pt. Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Biogospodarka” nr WND-POWER.03.02.00-00-0I034/16 w25.10.2020 - 20:44
52Nr 83/2020 z dnia 1 października 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 43/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/2021 26.10.2020 - 09:52
51Nr 71/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. polityki naukowej i badań na kadencję 2020-202425.10.2020 - 03:19
51Nr 77/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii na kadencję 2020-202425.10.2020 - 14:22
51Nr 73/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. rozwoju i polityki finansowej na kadencję 2020-202422.10.2020 - 02:06
51Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego23.10.2020 - 06:41
48Nr 726 z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za rok 2019 i 202025.10.2020 - 14:51
48Nr 2 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr hab. n. med. Annie Doboszyńskiej tytułu profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne25.10.2020 - 06:26
47Nr 155/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2020-202426.10.2020 - 12:04
46Nr 85/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych23.10.2020 - 20:18
45Nr 126/2020 z dnia 1 września 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 57/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2020/202126.10.2020 - 12:35

Łącznie 27331109 odwiedzin dla wszystkich podstron.