Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1106Nr 57/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 64/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2012-201616.10.2020 - 01:30
2595Decyzja Nr 5 z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia lustracji.16.10.2020 - 01:09
1640Nr 28/2015 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska kierowników Oddziału Klinicznego Ginekologiczno-Położniczego...16.10.2020 - 01:06
2055Decyzja Nr 37/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 października 2010 roku w sprawie powołania kierownika projektu nr OR14-61724-OR1400002/10 pt. Testowanie technologii produkcji pstrąga stosowanych w Polsce w świetle16.10.2020 - 01:05
989Nr 38/2016 z dnia 29 września 2016 roku zmieniająca Decyzję Nr 4/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu sterującego do spraw projektu Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.10.2020 - 00:54
2035Decyzja Nr 7/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem nr OR14-61724-OR1400003/09 pt. Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem biotec16.10.2020 - 00:19
189Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych w Katedrze Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych16.10.2020 - 00:16
140946/2014 z dnia 3 października 2014 roku w sprawie Komisji do spraw Własności Intelektualnej na kadencję 2012-201615.10.2020 - 23:32
467Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Psychiatrii15.10.2020 - 23:09
1662UCHWAŁA Nr 725 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia Umowy Konsorcjum pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a ENERGA Innowacje Sp. z o.o. oraz Instytutem M15.10.2020 - 22:15
57Konkurs na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Pediatrii Klinicznej15.10.2020 - 19:23
847Nr 71/2017 z dnia 18 października 2017 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim15.10.2020 - 18:33
1344Nr 67/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku zmieniająca Decyzję Nr 51/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Kompleksowa termomodernizacja 4 budynków dydaktyczno-administracyjnych UWM15.10.2020 - 17:30
2359Protokół nr 29 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2008 r.15.10.2020 - 15:23
2808Decyzja Nr 2 z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie: powołania zespołów projektowych do spraw przygotowania wniosków do Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”.15.10.2020 - 14:23
1249Nr 36/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich15.10.2020 - 13:35
2345Zarządzenie Nr 47/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie Instrukcji kancelaryjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie15.10.2020 - 11:50
306Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Farmakologii i Toksykologii w grupie pracowników dydaktycznych15.10.2020 - 11:26
1878Decyzja Nr 29/2010 Rektora z dnia 6 września 2010 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Teologii15.10.2020 - 04:40
1092konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (post-doc) w Katedrze Patofizjologii, Wydział Lekarski15.10.2020 - 01:53
1783Stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie15.10.2020 - 01:22
63Nr 70/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. studenckich15.10.2020 - 00:09
2053Decyzja Nr 56/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 października 2012 roku w sprawie powołania składu Rady Archiwalnej na kadencję 2012-201614.10.2020 - 23:06
742Nr 40/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 81/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Humanistycznym14.10.2020 - 22:53
1797Protokół Nr 34 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku14.10.2020 - 22:31
1286Nr 45/2015 z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 25/2014 z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie wynagradzania członków komisji za przeprowadzanie egzaminów doktorskich14.10.2020 - 22:04
1280Nr 30/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji14.10.2020 - 21:52
2477DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ14.10.2020 - 21:33
181Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa – dyscyplina nauki o zdrowiu 14.10.2020 - 20:34
2450Terminy posiedzeń Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt 2009/201014.10.2020 - 18:42

Łącznie 27285243 odwiedzin dla wszystkich podstron.