Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
3176Nr 111 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności uczelni w roku akademickim 2005/200614.04.2021 - 14:11
363Nr 676 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie odbywania posiedzeń Senatu UWM z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, umożliwiających porozumiewanie się na odległość i przyjmowanie uchwał14.04.2021 - 13:57
1196Nr 28/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 m² powierzchni z tytułu korzystania z pomieszczeń dydaktycznych znajdujących się w zasobach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie14.04.2021 - 13:37
1535Nr 92/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych14.04.2021 - 13:36
1618Zarządzenie Nr 38/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych14.04.2021 - 13:33
2812Zarządzenie Nr 19 z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Doskonalenie specjalistyczne w zakresie teologii”.14.04.2021 - 13:27
730Nr 43/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Zasady teologiczno- pastoralne a organizacja duszpasterstwa parafialnego” 14.04.2021 - 13:23
2242Zarządzenie Nr 40 Rektora z dnia 29 września 2003 roku w sprawie ustalenia procedury uruchamia­nia maszyn i innych urządzeń technicznych lub dokonania zmian w miejscach, gdzie doszło do wypadku.14.04.2021 - 13:08
3490Nr 36/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad sporządzania i wydawania absolwentom świadectwa ukończenia kursu dokształcającego realizowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie14.04.2021 - 13:06
663Nr 20/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie likwidacji Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego14.04.2021 - 13:04
2490UCHWAŁA Nr 966 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. n. med. Jarosława ĆWIKŁY na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego14.04.2021 - 12:59
404Nr 97/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 14.04.2021 - 12:55
571Nr 42/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Pedagog specjalny w edukacji integracyjnej” 14.04.2021 - 12:55
2690UCHWAŁA Nr 912 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego s14.04.2021 - 12:41
27RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO14.04.2021 - 12:41
2773UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY14.04.2021 - 12:37
1315Nr 65/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/201814.04.2021 - 12:34
1144Nr 17 z dnia 3 grudnia 1999 r. w sprawie powołania nowych kierunków studiów i specjalności oraz zmiany charakteru niektórych dotychczasowych kierunków i specjalności kształcenia w Uniwersytecie14.04.2021 - 12:32
1110KONKURS NA STANOWISKO REFERENTA TECHNICZNEGO W KATEDRZE BIOTECHNOLOGII W OCHRONIE ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE14.04.2021 - 12:30
3665 w roku akademickim 2012/201314.04.2021 - 12:28
1235Nr 39/2017 z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.04.00-00-D140/16 pn. „Wzmocnienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademick14.04.2021 - 12:23
4249Wyjaśnienie w sprawie powtórzenia wyborów14.04.2021 - 12:13
203WIOLETA CZELEJEWSKA14.04.2021 - 12:05
3226Nr 354 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie opinii o przyznaniu Medalu Świętego Jakuba14.04.2021 - 12:03
6510Rejestry - Dział Gospodarki Nieruchomościami14.04.2021 - 12:01
2675Nr 694 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze Stowarzyszeniem Allfinanz Projekt14.04.2021 - 11:53
1601Nr 131/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Środowisku14.04.2021 - 11:50
1939Decyzja Nr 54/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 października 2012 roku w sprawie zmian w składzie Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 14.04.2021 - 11:45
2665Nr 522 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Marka SZCZĘSNEGO14.04.2021 - 11:43
3516Nr 14/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie „Procedur wykorzystania aparatury naukowo-badawczej zakupionej z projektu14.04.2021 - 11:43

Łącznie 28953064 odwiedzin dla wszystkich podstron.