Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
63LESZEK MYSIEWICZ23.10.2020 - 00:23
2464Zarządzenie Nr 85/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych 23.10.2020 - 00:23
12934Regulamin mieszkańców Domów Studenckich UWM23.10.2020 - 00:23
3150Nr 156 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie zawarcia przez UWM umowy konsorcyjnej z partnerami Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego23.10.2020 - 00:23
22799Nr 51/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2015/201623.10.2020 - 00:23
354Nr 222/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków finansowych przeznaczonych na świadczenia dla uczestników studiów doktoranckich 23.10.2020 - 00:23
10030Nr 69/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2016/201723.10.2020 - 00:23
3233Nr 142 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2007 rok23.10.2020 - 00:23
8468Nr 91/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2017/201823.10.2020 - 00:23
353UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI ELEKTRYKA23.10.2020 - 00:23
220Nr 66/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/202123.10.2020 - 00:24
2467Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika na stanowisku specjalisty23.10.2020 - 00:24
3189Nr 221/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2019/202023.10.2020 - 00:24
2672Nr 606 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja pomieszczeń Katedry Technologii i Chemii Mięsa” na potrzeby Wydziału Nauki o Żywności23.10.2020 - 00:24
1089Nr 337 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 108 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię (ze zm.)23.10.2020 - 00:24
243465Sprawy socjalne23.10.2020 - 00:25
1896Nr 95/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych23.10.2020 - 00:25
2654Nr 589 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu Projektu Nr POPW1.1-25 „Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych„ (TECHNO)23.10.2020 - 00:25
1091Nr 84/2015 z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Dla nauczycieli w zakresie edukacja dla bezpieczeństwa”23.10.2020 - 00:26
5233Zarządzenie Nr 19 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.23.10.2020 - 00:26
1568UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DO DZIAŁU PŁAC23.10.2020 - 00:26
1612Dziekanat Wydziału Humanistycznego23.10.2020 - 00:26
7501Ustawa o dostępie do informacji publicznej23.10.2020 - 00:26
1815Nr 145 z dnia 31 maja 2002 r. w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, w roku akademickim 2002/200323.10.2020 - 00:26
2413Nr 465 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. inż. Dariusza CHOSZCZA23.10.2020 - 00:26
2654Rada Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.10.2020 - 00:26
1623935Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie23.10.2020 - 00:26
9481Nr 87/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2018/201923.10.2020 - 00:26
1161Nr 93/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 23.10.2020 - 00:26
14661Biuro ds. Projektów Europejskich23.10.2020 - 00:27

Łącznie 27298400 odwiedzin dla wszystkich podstron.