Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1675Nr 61 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie strategii zarządzania zasobami ludzkimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 30.11.2020 - 23:49
1408Nr 37 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności uczelni w roku akademckim 2004/200530.11.2020 - 23:49
2347Nr 94 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii i Biotechnologii 30.11.2020 - 23:49
2311Terminy posiedzeń Rady Wydziału Biologii 2010/201130.11.2020 - 23:49
746Konkurs na stanowisko stypendysty w Instytucie Geodezji UWM w Olsztynie30.11.2020 - 23:50
57439Współpraca Międzynarodowa30.11.2020 - 23:50
3731Nr 149 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Instytutem Ziemskiego Magnetyzmu, Jonosfery i Propagacji Fal Radiowych (IZMIRAN) Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, Rosja30.11.2020 - 23:50
15458Zasady udzielania przez Rektora pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 30.11.2020 - 23:50
2990Nr 29/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli i nadzoru procesu przekazania dokumentacji dotyczącej projektu pt. ,,Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem biotechniki rozrodu ryb’’30.11.2020 - 23:50
893Nr 630 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie nadania mgr Magdalenie Krawczyk stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia30.11.2020 - 23:50
1780Nr 104/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie przekładu sądowego i prawniczego dla tłumaczy języka rosyjskiego 30.11.2020 - 23:51
726UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W BIURZE DS. NAUKI30.11.2020 - 23:51
1806Nr 119 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”30.11.2020 - 23:51
222Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geodezji30.11.2020 - 23:51
4296Nr 84 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-201630.11.2020 - 23:51
403Nr 625 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Sławomirowi GONKOWSKIEMU tytułu profesora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria30.11.2020 - 23:52
2733Zarządzenie Nr 19 z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Doskonalenie specjalistyczne w zakresie teologii”.30.11.2020 - 23:52
2014Nr 63/2016 z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.11.2020 - 23:53
2575Nr 532 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie kandydatury do tytułu Osobowość Roku Warmii i Mazur 201030.11.2020 - 23:53
713Nr 483 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku mechanika i budowa maszyn dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu praktycznym30.11.2020 - 23:53
792Nr 31 z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu30.11.2020 - 23:54
214Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Filozofii i Prawa Kanonicznego30.11.2020 - 23:54
1160UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI specjalistę ds. rozliczeń projektów inwestycyjnych 30.11.2020 - 23:54
9017Dział Planowania i Analiz30.11.2020 - 23:54
1242Nr 83/2015 z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie przedsiębiorczości i nowoczesnego zarządzania firmą30.11.2020 - 23:54
1816WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH - REFERENT30.11.2020 - 23:54
2537UCHWAŁA Nr 10 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie upoważnienia Rektora do dokonywania zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.11.2020 - 23:54
19331Wnioski o zaliczkę 30.11.2020 - 23:55
2099Nr 87/2018 z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 40/2017 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia nowych Zasad zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim30.11.2020 - 23:55
12386Kompetencje Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką30.11.2020 - 23:56

Łącznie 27705377 odwiedzin dla wszystkich podstron.