Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2226Nr 19/2013 z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 02:32
2104Nr 18/2013 z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 83/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Rady Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-201622.10.2020 - 02:32
2341Nr 17/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 23/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie powołania Komitetu sterującego oraz kierownika projektu nr UDA-POKL.04.01.01-00-095/1122.10.2020 - 02:32
2116Nr 16/2013 z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie uchylenia decyzji nr 14/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie nabycia przez dr. inż. Jana Kunickiego uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego...22.10.2020 - 02:33
2360Nr 15/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za wydanie oryginału wraz z odpisem, odpisu w języku angielskim albo duplikatu dyplomu od osób, którym nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego w UWM w Olsztynie22.10.2020 - 02:33
2198Nr 14/2013 z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie nabycia przez dr. inż. Jana Kunickiego uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie elektroniki22.10.2020 - 02:33
2251Nr 13/2013 z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie zawieszenia wykonania uchwały Nr 68 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2013 roku w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej ds. Spraw Nauczycieli Akademickich22.10.2020 - 02:33
3301Nr 12/2013 z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli projektów europejskich22.10.2020 - 02:33
935Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Radiologii22.10.2020 - 02:33
6894Nr 11/2013 z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komitetu Doradczego Izby Tradycji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 02:33
4420Nr 10/2013 z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza 22.10.2020 - 02:33
1934Nr 8/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Rady Programowej Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 02:33
1996Nr 7/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 02:33
1767Nr 6/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 02:33
1988Nr 5/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 02:33
3112Nr 4/2013 z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Rady Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-201622.10.2020 - 02:33
2285Nr 3/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 02:33
4099Nr 1/2013 z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza22.10.2020 - 02:33
1724Protokół Nr 37 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2011 roku22.10.2020 - 02:33
2588Decyzja Nr 82/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji do spraw Własności Intelektualnej na kadencję 2012-2016.22.10.2020 - 02:33
2048Decyzja Nr 81/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii na kadencję 2012-2017 22.10.2020 - 02:33
1716Decyzja Nr 80/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie określenia nazw stanowisk Prorektorów oraz zasad ich wzajemnych zastępstw22.10.2020 - 02:33
1800Nr 332 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-201622.10.2020 - 02:33
9213Internetowe bazy transferu wiedzy i technologii22.10.2020 - 02:33
2030Decyzja Nr 79/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2012/201322.10.2020 - 02:33
5526Decyzja Nr 78/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich 22.10.2020 - 02:33
1770Decyzja Nr 77/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie zasad używania faksymile podpisu Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 22.10.2020 - 02:33
2898Decyzja Nr 76/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2012/201322.10.2020 - 02:33
1545Decyzja Nr 75/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania członków Komisji Rektorskiej do spraw Godności Honorowych na kadencję 2012-201622.10.2020 - 02:33
2090Decyzja Nr 74/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na kadencję 2012-201622.10.2020 - 02:33

Łącznie 27286078 odwiedzin dla wszystkich podstron.