Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
3714S T A N O W I S K O Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.10.2020 - 00:10
2560Nr 260 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. inż. Józefa PELCA23.10.2020 - 00:10
17327Skład osobowy Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii23.10.2020 - 00:10
12662Akty prawne23.10.2020 - 00:10
764Nr 219/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2019/202023.10.2020 - 00:11
1259Nr 244 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 496 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym, pedagogika specjalna, turystyka i rekreacja...23.10.2020 - 00:11
340Nr 114/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych 23.10.2020 - 00:11
3029Nr 340 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przystąpienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego zawiązanego w celu przygotowania i realizacji projektu...23.10.2020 - 00:12
1257KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY KANCLERZA DS. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH23.10.2020 - 00:12
12246Kompetencje Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką23.10.2020 - 00:12
2243Nr 828 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii23.10.2020 - 00:12
70306Umowa zlecenia 23.10.2020 - 00:13
1237Nr 6 z dnia 27 września 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie Wola na rzecz gminy Reszel23.10.2020 - 00:13
880Nr 296 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Emilowi PŁYWACZEWSKIEMU23.10.2020 - 00:13
2381Nr 168 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Odeskim Oddziałem Instytutu Biologii Mórz Południowych Ukraińskiej Akademii Nauk...23.10.2020 - 00:14
2857Decyzja Nr 9/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Lokalowej23.10.2020 - 00:14
1401Nr 55 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 roku23.10.2020 - 00:14
297Nr 99/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie’’23.10.2020 - 00:14
2473UCHWAŁA Nr 900 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Tatrzańskim Parkiem Narodowym23.10.2020 - 00:14
1885UCHWAŁA Nr 956 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 20123.10.2020 - 00:14
550Nr 19/2019 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z subwencji w ramach podziału pierwotnego23.10.2020 - 00:15
2908Nr 232 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2014 roku23.10.2020 - 00:15
486Nr 65/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym23.10.2020 - 00:15
68Nr 112/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych23.10.2020 - 00:15
65473Regionalne Centrum Informatyczne23.10.2020 - 00:15
1511Nr 80 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie Regulaminu nadania odznaki "Złoty Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" oraz "Honorowej Odznaki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie"23.10.2020 - 00:16
52187PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM23.10.2020 - 00:16
577Nr 101/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania23.10.2020 - 00:16
489Nr 26/2020 z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za prowadzenie pracy dyplomowej w roku akademickim 2019/2020 23.10.2020 - 00:17
2053Nr 809 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-201923.10.2020 - 00:17

Łącznie 27298337 odwiedzin dla wszystkich podstron.