Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
64Konkurs na trzy stanowiska asystenta (stanowiska dydaktyczne) w Katedrze Położnictwa21.10.2020 - 12:21
64Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Patomorfologii19.10.2020 - 13:19
63Nr 70/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. studenckich15.10.2020 - 00:09
63Nr 78/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt na kadencję 2020-202422.10.2020 - 02:06
63Nr 111/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych22.10.2020 - 02:05
62Nr 88/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Technicznych na kadencję 2020-202421.10.2020 - 23:41
62EWA KUBAS18.10.2020 - 19:01
62Nr 90/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 82/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii (ze zm.)21.10.2020 - 22:42
60Nr 89/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Prawa i Administracji na kadencję 2020-202421.10.2020 - 22:42
60Nr 116/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Teologii22.10.2020 - 02:05
60LESZEK MYSIEWICZ20.10.2020 - 11:26
59Nr 81/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na kadencję 2020-202421.10.2020 - 23:52
59Nr 78/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt na kadencję 2020-202421.10.2020 - 23:21
59Nr 75/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Collegium Medicum na kadencję 2020-202422.10.2020 - 02:06
59Nr 727 z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie rekomendacji podwyższenia wkładu własnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Ochrona i poprawa warunków bytowania flory i fauny w architekturze..."22.10.2020 - 02:17
59Nr 150/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie powołania Uczelnianego zespołu ds. stypendium rektora dla studentów w roku akademickim 2020/202122.10.2020 - 02:03
58Nr 87/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauki o Żywności na kadencję 2020-202420.10.2020 - 15:59
58PROREKTOR DS. COLLEGIUM MEDICUM prof. dr hab. n. med. Sergiusz NAWROCKI20.10.2020 - 23:23
57Konkurs na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Pediatrii Klinicznej15.10.2020 - 19:23
57Nr 79/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Geoinżynierii na kadencję 2020-202421.10.2020 - 23:50
57Nr 86/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Społecznych na kadencję 2020-202422.10.2020 - 02:06
57Nr 84/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na kadencję 2020-202422.10.2020 - 02:06
57Nr 127/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji do spraw oceny bibliometrycznej publikacji naukowych i dzieł artystycznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 02:04
57UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI TECHNOLOGA w Katedrze Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej21.10.2020 - 20:53
56Nr 85/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych na kadencję 2020-202421.10.2020 - 23:24
56Nr 72/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. kształcenia na kadencję 2020-202421.10.2020 - 13:32
56Nr 75/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Collegium Medicum na kadencję 2020-202421.10.2020 - 22:56
56Nr 76/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego na kadencję 2020-202421.10.2020 - 23:37
55Nr 55/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie określenia protokołu egzaminu dyplomowego18.10.2020 - 17:12
55Nr 84/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na kadencję 2020-202421.10.2020 - 22:18

Łącznie 27286116 odwiedzin dla wszystkich podstron.