Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
890Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni specjalistę ds. monitoringu w projekcie19.10.2020 - 20:06
1391 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIEKANACIE WYDZIAŁU NAUK O ŚRODOWISKU19.10.2020 - 20:02
1141Konkurs na stanowisko specjalisty - Informatyk w Akademii Biznesu19.10.2020 - 20:00
1260UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY19.10.2020 - 19:56
2728Decyzja Nr 9 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii.19.10.2020 - 19:53
937Nr 346 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian w planie finansowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2013 rok 19.10.2020 - 19:46
3508wybory do Kolegium Elektorów nauczycieli akademickich w jednostekach ogólnouczelnianych i międzywydziałowych19.10.2020 - 19:43
1908Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju19.10.2020 - 19:36
1265UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI WARTOWNIKA W STRAŻY UNIWERSYTECKIEJ 19.10.2020 - 19:18
2752Terminarz i tematyka posiedzeń Rady WNŻ 2008/200919.10.2020 - 19:05
1628Zarządzenie Nr 84/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2009 rok19.10.2020 - 18:52
4489Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych19.10.2020 - 18:09
2155konkurs na stanowisko kierownika metodycznego19.10.2020 - 16:07
1572UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIALE KONTROLI FINANSOWEJ KWESTURY19.10.2020 - 15:34
1310UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI WARTOWNIKA W STRAŻY UNIWERSYTECKIEJ19.10.2020 - 15:27
2184Wybory przedstawiciela jednostek międzywydziałowych19.10.2020 - 14:40
2200Zarządzenie Nr 54/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2008 rok19.10.2020 - 14:34
1676Zarządzenie Nr 32/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych „Ochrona informacji niejawnych i innych prawnie chronionych w administracji i businessie” na „Zarządz19.10.2020 - 14:04
2919konkurs na stanowisko koordynatora projektu19.10.2020 - 13:45
389Nr 161/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny19.10.2020 - 12:57
2245konserwacja projektorów19.10.2020 - 11:50
746Nr 283 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2018 roku, kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie naukowej nauki o polityce19.10.2020 - 11:36
2522Protokół nr 3 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 listopada 2008 r. 19.10.2020 - 11:04
1704Protokół Nr 7 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2012 roku19.10.2020 - 10:53
3210Protokół nr 16 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku19.10.2020 - 09:33
3274Wartość ruchomego majątku trwałego 2005/200619.10.2020 - 08:09
2036T E R M I N A R Z posiedzeń Rady Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2011/201219.10.2020 - 07:18
2343wybory do Kolegium Elektorów pracowników nie będących nauczycielami z wyłączeniem19.10.2020 - 05:15
2449Protokół nr 5 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2006 r.19.10.2020 - 05:14
2524Protokół Nr 26 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku19.10.2020 - 04:46

Łącznie 27298480 odwiedzin dla wszystkich podstron.