Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2138Zarządzenie Nr 52/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kanoniczne i cywilne procedury w Kościele”20.02.2021 - 07:16
1391Nr 232 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.02.2021 - 07:13
1958Nr 308 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A. 20.02.2021 - 07:10
2111Nr 50/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Wydziału Nauk Medycznych na 2011 rok20.02.2021 - 06:53
2549Nr 22/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 23 Akademickiego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie20.02.2021 - 06:47
1388Nr 158 z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów zlokalizowanych w obrębach ewidencyjnych: Tomaszkowo, Dorotowo20.02.2021 - 06:43
2532Decyzja Nr 46/2009 Rektora z dnia 27 października 2009 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej20.02.2021 - 06:24
2523Nr 429 z dnia 24 stycznia 2014 roku uchylająca Uchwałę Nr 31 z dnia 21 września 2012 roku20.02.2021 - 06:20
1444Nr 57 z dnia 23 maja 2003 r. zmieniająca Uchwałę Nr 26 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów zaocznych w Uniwersytecie w 2003 roku20.02.2021 - 06:19
2694Nr 649 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.02.2021 - 06:18
2666Nr 684 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja obiektu na centrum dydaktyczno-naukowe w obszarze gastronomia - sztuka kulinarna i dietetyka na Wydziale Nauki o Żywności” 20.02.2021 - 06:17
2317Nr 210 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Konrada OCALEWICZA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego20.02.2021 - 06:13
1357Nr 79 z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów zaocznych w Uniwersytecie w 2002 r. kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "nowej matury"20.02.2021 - 06:08
2960UCHWAŁA Nr 994 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie izolacji akustycznej urządzeń technicznych w Centrum Akwakultury i Inżynierii Eko20.02.2021 - 06:08
4377Nr 824 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat20.02.2021 - 06:04
1944Nr 427 z dnia 24 stycznia 2014 roku uchylająca Uchwałę Nr 29 z dnia 21 września 2012 roku20.02.2021 - 06:01
3723Zarządzenie Nr 31 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie : Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.20.02.2021 - 05:53
3621Nr 55/2011 z dnia 15 września 2011 roku w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie zapraszania i pobytu cudzoziemców w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie20.02.2021 - 05:36
1445Nr 81 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2003 rok20.02.2021 - 05:15
1461Nr 247 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. Giovanniemu Girone20.02.2021 - 05:05
2378Decyzja Nr 29/2008 Rektora z dnia 27 października 2008 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym20.02.2021 - 05:02
2646Nr 403 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przystąpienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Konsorcjum zawiązanego w celu wspólnego opracowania i złożenia wniosków na realizację prac badawczo-rozwojowych...20.02.2021 - 04:59
2747Nr 311 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 152 m. Olsztyn20.02.2021 - 04:59
3093Nr 551 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia celów strategicznych informatyzacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2010-202020.02.2021 - 04:11
2381Nr 38/2012 z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych20.02.2021 - 04:10
4329Nr 75 z dnia 10 października 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie20.02.2021 - 04:07
1737Nr 870 z dnia 22 marca 2016 roku zmieniająca Uchwałę Nr 187 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w UWM20.02.2021 - 04:04
2443Nr 705 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony20.02.2021 - 04:03
2190Nr 671 z dnia 6 marca 2015 roku zmieniająca Uchwałę Nr 907 z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie oraz Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku20.02.2021 - 03:56
3842Zarządzenie Nr 15/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie wzoru Certyfikatu ukończenia szkolenia „Pierwsza pomoc przedlekarska”20.02.2021 - 03:19

Łącznie 28472510 odwiedzin dla wszystkich podstron.