Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2809Nr 739 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Kyungsung, Republika Korei20.06.2021 - 22:02
2062Nr 34/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Prawo gospodarcze”20.06.2021 - 22:02
2294Nr 56/2015 z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.06.2021 - 22:02
2437Nr 874 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych środowiskowych studiów doktoranckich, prowadzonych w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW...20.06.2021 - 22:02
3583Nr 46/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2013/201420.06.2021 - 22:02
1792Nr 165 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w Łęgajnach gm. Barczewo20.06.2021 - 22:03
1223Nr 121/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany organizacji kształcenia prowadzonego w ramach studiów podyplomowych w zakresie „Zintegrowana wczesna edukacja” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych 20.06.2021 - 22:03
1471Nr 73/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.06.2021 - 22:03
3620Protokół nr 31 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 lipca 2008 r.20.06.2021 - 22:03
12434Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)20.06.2021 - 22:03
10552Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich20.06.2021 - 22:04
2759Nr 448 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie opinii o utworzeniu w Studium Języków Obcych stanowiska starszego wykładowcy języka hiszpańskiego i zatrudnieniu na tym stanowisku na podstaw20.06.2021 - 22:04
2012Nr 63/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Menedżerskie”20.06.2021 - 22:05
2133Zarządzenie Nr 33/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie głosu” 20.06.2021 - 22:06
2939Decyzja Nr 4 z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie: powołania zespołów projektowych do spraw przygotowania wniosków do Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”.20.06.2021 - 22:06
1095Nr 533 z dnia 25 czerwca 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 450 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku...20.06.2021 - 22:06
3308Nr 567 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Państwowym Uniwersytetem Morskim w Odessie, Ukraina20.06.2021 - 22:06
1861Nr 49/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Higiena pasz”20.06.2021 - 22:06
3055Decyzja Nr 13/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie Regulaminu Konkursu na Super Studenta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.06.2021 - 22:06
2732UCHWAŁA Nr 970 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. n. med. Stanisława ANCYPAROWICZA,20.06.2021 - 22:06
1669Nr 47 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2021-203020.06.2021 - 22:06
1167Nr 41/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 42/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. doskonalenia systemu zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie20.06.2021 - 22:06
2243Nr 87/2012 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie utworzenia Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku20.06.2021 - 22:06
1588Nr 268 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Państwową Politechniką w Petersburgu, Rosja20.06.2021 - 22:07
1755Nr 146 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie ustalenia limitów naboru kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2017/201820.06.2021 - 22:07
1650Nr 145 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie rocznego limitu środków finansowych przeznaczonych na utworzenie zasadniczego funduszu stypendiów doktoranckich dla I roku studiów stacjonarnych U20.06.2021 - 22:07
934Nr 551 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego20.06.2021 - 22:07
2462Nr 100/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie20.06.2021 - 22:07
1570Nr 67 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego i Planu zadań inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 201720.06.2021 - 22:07
15554Nr 25/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów20.06.2021 - 22:08

Łącznie 29725431 odwiedzin dla wszystkich podstron.