Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1507Nr 80/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 02:28
1858Nr 79/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 02:28
1350Nr 78/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 22.10.2020 - 02:28
1370Nr 77/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2014/201522.10.2020 - 02:28
1202Wybory do Rady Uczelni22.10.2020 - 02:28
1306Nr 76/2014 z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich22.10.2020 - 02:28
1296Nr 75/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 64/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2012-201622.10.2020 - 02:28
1308Nr 74/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Teologii22.10.2020 - 02:28
980Nr 57/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2020/2021 22.10.2020 - 02:28
1394Nr 73/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich 22.10.2020 - 02:28
2173Nr 72/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2014/201522.10.2020 - 02:28
1288Nr 21 z dnia 7 lipca 2000 r.w sprawie medali, oznaczeń i tytułów honorowych nadanych przez Akademię Rolniczo-Techniczną im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie, Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Olsztynie i Warmiński Instytut Teologiczny22.10.2020 - 02:28
1466Nr 71/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich22.10.2020 - 02:28
1407Nr 70/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 34/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych22.10.2020 - 02:28
1518Nr 69/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 67/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów na kadencję 2012-201622.10.2020 - 02:28
2147Nr 68/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2014/2015 22.10.2020 - 02:28
822Nr 67/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 53/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Kompleksowa termomodernizacja budynków dydaktycznych UWM w Olsztynie22.10.2020 - 02:28
1376Nr 66/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 52/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Budowa, modernizacja i wyposażenie Centrum Gastronomii z Dietetyką...22.10.2020 - 02:28
1343Nr 65/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 51/2014 z dnia 17 października 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Kompleksowa termomodernizacja 4 budynków dydaktyczno-administracyjnych22.10.2020 - 02:28
1282Nr 64/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 55/2014 z dnia 24 października 2014 r. w sprawie powołania Zespołu sterującego ds. dostosowania treści Statutu UWM w Olsztynie do zmian w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym22.10.2020 - 02:28
1291Nr 63/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich22.10.2020 - 02:29
1245Nr 62/2014 z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 65/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów na kadencję 2012-201622.10.2020 - 02:29
1372Nr 61/2014 z dnia 27 października 2014 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 44/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich22.10.2020 - 02:29
1990Nr 60/2014 z dnia 27 października 2014 roku w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i wyposażenie Centrum Naukowo-Dydaktycznego Medycyny Eksperymentalnej przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie”22.10.2020 - 02:29
1334Nr 59/2014 z dnia 27 października 2014 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich 22.10.2020 - 02:29
2259Nr 58/2014 z dnia 27 października 2014 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2014/201522.10.2020 - 02:29
841Nr 63/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych w roku akademickim 2019/202022.10.2020 - 02:29
1628Nr 57/2014 z dnia 24 października 2014 roku w sprawie powołania Komisji ds. opracowania regulaminu wynagradzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 02:29
1728Nr 56/2014 z dnia 24 października 2014 roku w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. dostosowania treści Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do zmian w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym22.10.2020 - 02:29
1584Nr 55/2014 z dnia 24 października 2014 roku w sprawie powołania Zespołu sterującego ds. dostosowania treści Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do zmian w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym22.10.2020 - 02:29

Łącznie 27285950 odwiedzin dla wszystkich podstron.