Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2532Nr 599 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Olhy VASYUTA26.10.2020 - 12:59
17671Dział Inwentaryzacji26.10.2020 - 12:59
325UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIEKANACIE WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA26.10.2020 - 13:00
1106Nr 7/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych26.10.2020 - 13:00
1464Nr 237 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Słonecznej na prawo własności gruntu położonego przy ul. Warszawskiej26.10.2020 - 13:01
2304Decyzja Nr 49/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego projektem pn. „Platforma Obsługi Nauki PLATON – Etap I; Kontener usług wspólnych (Nr POIG.02.03.00-00-0226.10.2020 - 13:01
1937Nr 46/2013 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Nauczanie chemii w gimnazjum” 26.10.2020 - 13:01
2831Nr 47 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2012-201626.10.2020 - 13:01
2433Nr 523 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony26.10.2020 - 13:01
42891Dział Kadr26.10.2020 - 13:02
3981Nr 193 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 26.10.2020 - 13:02
17277Biuro ds. Kształcenia26.10.2020 - 13:02
1831Nr 326 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Jana GANCEWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego26.10.2020 - 13:03
2681Nr 342 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Uniwersytetem Narodowym „Politechnika Lwowska”, Ukraina26.10.2020 - 13:03
248ADAM BIELINOWICZ26.10.2020 - 13:03
2686Protokół nr 4 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2006 r.26.10.2020 - 13:04
3600Nr 208 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Alberta MINKEVITCHA26.10.2020 - 13:04
2642Nr 248 z dnia 4 września 2009 r. w sprawie przyznania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”26.10.2020 - 13:04
1592Nr 49/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Higiena pasz”26.10.2020 - 13:04
1340Nr 51 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zwiększenia dodatku funkcyjnego Rektora finansowanego ze środków innnych niż dotacja MENiS na działalność dydaktyczną26.10.2020 - 13:04
2970Nr 37/2012 z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie określenia wzorów druku „Protokół zaliczenia przedmiotu”26.10.2020 - 13:05
1907Decyzja Komisji Konkursowej na Logo UWM26.10.2020 - 13:05
2148Nr 65/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa26.10.2020 - 13:05
852UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI KONSERWATORA W PŁYWALNI UNIWERSYTECKIEJ 26.10.2020 - 13:05
4449Nr 638 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2012 roku26.10.2020 - 13:05
618Konkurs nr 1 na stanowisko doktoranta-stypendysty w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki 26.10.2020 - 13:05
22609Nr 785 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 26.10.2020 - 13:05
2474Nr 364 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przystąpienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Konsorcjum Naukowo-Technologicznego „Polska Platforma Technologiczna Systemów Bezpieczeństwa”26.10.2020 - 13:06
2356Nr 207 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Marka ADAMCZAKA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego26.10.2020 - 13:06
252170Strony usunięte26.10.2020 - 13:06

Łącznie 27330153 odwiedzin dla wszystkich podstron.