Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
11973Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej30.11.2020 - 10:03
12023Skład osobowy Rady Wydziału Humanistycznego30.11.2020 - 17:46
12027Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)27.11.2020 - 12:47
12042Kompetencje Kanclerza30.11.2020 - 19:24
12109Nr 249 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego30.11.2020 - 19:59
12138Decyzja Nr 60/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2012/201327.11.2020 - 12:31
12150Regulamin Straży Uniwersyteckiej30.11.2020 - 03:05
12218Kompetencje Rektora30.11.2020 - 20:36
12231Wydział Matematyki i Informatyki01.12.2020 - 01:25
12350Regulamin Senatu UWM30.11.2020 - 22:08
12387Kompetencje Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką01.12.2020 - 00:52
12476Kompetencje prorektora ds. Studenckich01.12.2020 - 00:52
12482Rzecznik Patentowy30.11.2020 - 21:38
12485Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe30.11.2020 - 22:23
12631Pomoc materialna dla doktorantów UWM 30.11.2020 - 17:54
12686Struktura Wydziału Biologii i Biotechnologii01.12.2020 - 00:51
12700Transport30.11.2020 - 08:47
12731Sprawozdanie roczne Rektora01.12.2020 - 00:05
12749Wydział Bioinżynierii Zwierząt30.11.2020 - 16:27
12762Kompetencje Prorektora ds. Kształcenia30.11.2020 - 14:54
12776Akty prawne30.11.2020 - 13:38
12803D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2009/2010 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych29.11.2020 - 01:48
12976CZŁONKOWIE SENATU - Kadencja 2008-201230.11.2020 - 23:49
12977Doktorzy Honoris Causa UWM30.11.2020 - 20:20
13002Dział Ekonomiczny30.11.2020 - 08:46
13005Regulamin mieszkańców Domów Studenckich UWM30.11.2020 - 17:01
13101Senacka Komisja do spraw Kadrowych29.11.2020 - 15:39
13188Nr 176 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim30.11.2020 - 08:40
13206pobierz programy29.11.2020 - 15:38
13220Regulamin przyznawania stypendiów ze środków własnych dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.11.2020 - 18:18

Łącznie 27705783 odwiedzin dla wszystkich podstron.