Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1784Nr 68/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Likwidacji Barier Architektonicznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie17.10.2020 - 14:13
1539UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIEKANACIE WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI17.10.2020 - 14:01
1931Decyzja Nr 15/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.10.2020 - 13:52
2711UCHWAŁA Nr 253 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie kierunków rozwoju przedsiębiorczości akademickiej.17.10.2020 - 13:45
2296Fundacja na rzecz Nauki Polskiej17.10.2020 - 13:43
1231UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych 17.10.2020 - 12:16
1420Kierownik galerii Wydziału Sztuki17.10.2020 - 10:37
1430UCHWAŁA Nr 18 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prorektora prof. dr. hab. Grzegorza BIAŁUŃSKIEGO17.10.2020 - 10:13
1221Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika w Katedrze Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego17.10.2020 - 09:31
1844Protokół Nr 31 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2011 roku17.10.2020 - 09:27
3007Sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 201117.10.2020 - 09:19
1685Decyzja Nr 49/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2011/2012 zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych17.10.2020 - 08:22
2240Decyzja Nr 1/2009 Rektora z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych17.10.2020 - 06:58
2865Nr 30/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza17.10.2020 - 06:43
4055otwarcie siłowni na Pływalni UWM17.10.2020 - 06:37
1636Nr 14/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 12/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie 17.10.2020 - 05:50
2492Sprawozdanie roczne Rektora17.10.2020 - 05:43
2711Decyzja Nr 5/2009 Rektora z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Technicznych17.10.2020 - 05:43
2898Decyzja Nr 6 z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, członków Wydziałowej/Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej oraz członków Zespołu Rekrutacyjnego za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyj17.10.2020 - 05:41
2005konkurs na stanowisko specjalisty ds. praktyk17.10.2020 - 05:01
1619Nr 18/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich17.10.2020 - 04:39
5425Studencki Ruch Naukowy17.10.2020 - 03:35
1466Nr 53/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Kompleksowa termomodernizacja budynków dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” 17.10.2020 - 03:21
6009Rejestry - Wydział Nauk Technicznych17.10.2020 - 03:07
1117Nr 55/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich17.10.2020 - 02:58
1088Nr 67/2016 z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2016/201717.10.2020 - 02:15
1428Nr 51/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Kompleksowa termomodernizacja 4 budynków dydaktyczno-administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” 17.10.2020 - 02:02
284Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Psychologii i Socjologii Zdrowia oraz Zdrowia Publicznego17.10.2020 - 00:56
2170DECYZJA Nr 20 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2009/201017.10.2020 - 00:25
2424ogłoszenie o pracy17.10.2020 - 00:23

Łącznie 27285654 odwiedzin dla wszystkich podstron.