Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2794Decyzja nr 6 Rektora z dnia 7 kwietnia 2000 r. w sprawienorm przydziału środków higieny osobistej.20.02.2021 - 12:20
2463Protokoły 2007/200820.02.2021 - 12:19
2730Nr 602 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony20.02.2021 - 12:14
1788Nr 618 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie osobowej20.02.2021 - 12:06
4709Nr 67/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zasad zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie20.02.2021 - 12:04
2452Nr 32/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany w Decyzji Nr 81/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii na kadencję 2012-201720.02.2021 - 11:54
1927Nr 63/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Menedżerskie”20.02.2021 - 11:49
2135Nr 723 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Akademią Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Splicie, Chorwacja20.02.2021 - 11:19
2747Nr 156 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku20.02.2021 - 11:16
2397Nr 794 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Piotra MAJERA na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego20.02.2021 - 11:14
3033Zarządzenie Nr 1/2009 Rektora z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Psychologiczno – socjologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w środowisku pracy”20.02.2021 - 11:08
1374Nr 263 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 160 m. Olsztyn20.02.2021 - 11:02
1914Nr 599 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 84 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-201620.02.2021 - 10:59
1696DECYZJA Nr 8 /2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2012 w sprawie zmiany Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.02.2021 - 10:38
2639Decyzja Nr 5 z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie: powołania merytorycznego Zespołu do spraw Programu Rozwoju Uczelni. 20.02.2021 - 10:35
1571Protokół Nr 13 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku 20.02.2021 - 10:20
1347Nr 44 z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.02.2021 - 10:15
2554Nr 625 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja pomieszczeń w budynku zaplecza technicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie na potrzeby Wydziału Nauk Medycznych20.02.2021 - 10:13
2065Nr 38/2013 z dnia 5 lipca 2013 roku w sprawie powołania Rady Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-201620.02.2021 - 10:08
2106Zarządzenie Nr 70/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.02.2021 - 09:50
1726Zarządzenie Nr 32/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych „Ochrona informacji niejawnych i innych prawnie chronionych w administracji i businessie” na „Zarządz20.02.2021 - 09:48
3380Nr 159 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Marka MROZA20.02.2021 - 09:30
2990Decyzja NR 10 z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie: powołania Zespołu do spraw realizacji projektu „zakup wyposażenia i elektronicznego systemu udostępniania zbiorów nowej bibliotek UWM w Olsztynie”20.02.2021 - 09:30
1462Nr 135 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie prze UWM porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Bari, Republika Włoska20.02.2021 - 09:19
549Konkurs na stanowisko pracownik inżynieryjno – techniczny – laborant w Katedrze Neurochirurgii, Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie20.02.2021 - 09:13
1915Nr 644 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Jerzemu WOŹNICKIEMU20.02.2021 - 08:54
2714Nr 627 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Platforma e-learningowa z portalem edukacyjnym dla celów kształcenia podyplomowego MŚP w zawodach medycznych”20.02.2021 - 08:39
3223Nr 281 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych20.02.2021 - 08:28
21770Ramowa organizacja roku akademickiego 2010/2011 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 20.02.2021 - 08:25
2667Nr 353 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 20.02.2021 - 08:16

Łącznie 28472693 odwiedzin dla wszystkich podstron.