Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
216Nr 29/2020 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 153/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna26.10.2020 - 13:57
3120Nr 186 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Jadwigi WIERZBOWSKIEJ26.10.2020 - 13:57
20496Instrukcja kancelaryjna26.10.2020 - 13:57
894Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni specjalistę ds. monitoringu w projekcie26.10.2020 - 13:57
373Nr 229/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji działających w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie w celu realizacji zadań określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 26.10.2020 - 13:57
13763Wydział Biologii i Biotechnologii26.10.2020 - 13:57
57152Współpraca Międzynarodowa26.10.2020 - 13:57
579Nr 56/2019 z dnia 3 września 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 11 Podnoszenie kompetencji... 26.10.2020 - 13:57
3443Nr 201 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zgody na wystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód Sp. z o.o. w Suwałkach26.10.2020 - 13:57
3184umowa zlecenia w języku angielskim26.10.2020 - 13:57
35219Regulamin udzielania zamówień publicznych26.10.2020 - 13:57
1051Nr 17/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnia26.10.2020 - 13:57
501Nr 177/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny26.10.2020 - 13:57
7506Ustawa o dostępie do informacji publicznej26.10.2020 - 13:58
2395Nr 121 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie kandydatury do tytułu Osobowość Roku Warmii i Mazur 201226.10.2020 - 13:58
97Nr 2/2020 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej26.10.2020 - 13:58
883Nr 19/2018 z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 26.10.2020 - 13:58
23841Biuro ds. Studenckich26.10.2020 - 13:58
2616Nr 385 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja26.10.2020 - 13:58
64565Ustawa o ochronie danych osobowych26.10.2020 - 13:58
4471Zarządzenie Nr 26 z dnia 6 września 2007 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych.26.10.2020 - 13:59
1827Nr 347 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego wraz z Planem zadań inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 201426.10.2020 - 13:59
1373Nr 131 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Profesoro26.10.2020 - 13:59
25495Rozdzielnia Korespondencji26.10.2020 - 13:59
2423Nr 810 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zaopiniowania struktury organizacyjnej Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 26.10.2020 - 13:59
1297Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni specjalistę ds. analiz i rozwoju w Biurze Analiz Edukacyjnych i Rozwoju Kształcenia 26.10.2020 - 13:59
20774Zakład Poligraficzny26.10.2020 - 13:59
1778Rada Wydziału Nauk Medycznych26.10.2020 - 13:59
1717Konkurs na stanowisko doradcy ds. przedsiębiorczości w Biurze Karier UWM w Olsztynie26.10.2020 - 13:59
2969Nr 211 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na powołanie pełniącego obowiązki Dziekana Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku26.10.2020 - 14:00

Łącznie 27330758 odwiedzin dla wszystkich podstron.