Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2967Nr 925 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2017/201820.06.2021 - 22:17
929Nr 73/2018 z dnia 26 września 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 81/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich...20.06.2021 - 22:17
4552Nr 74/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności rozpraw doktorskich20.06.2021 - 22:18
2105Nr 526 z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 20.06.2021 - 22:18
2128Nr 32/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Fizyka z astronomią” 20.06.2021 - 22:18
3022Nr 1/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 91/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia20.06.2021 - 22:20
1279Nr 25 z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w obrębie ewidencyjnym Nr 118 m. Olsztyna20.06.2021 - 22:20
12863Kompetencje Rektora20.06.2021 - 22:20
1334Nr 227 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za rok 2017 i 2018 20.06.2021 - 22:21
1872UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIALE KONTROLI FINANSOWEJ KWESTURY20.06.2021 - 22:21
1599Nr 241 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 78 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja, geodezja i kartografia oraz mechanika... 20.06.2021 - 22:21
2918Terminy posiedzeń Komisji ZFŚS20.06.2021 - 22:21
1544Nr 43/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie żółtego systemu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi20.06.2021 - 22:21
2034Nr 553 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzająca procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego20.06.2021 - 22:21
27582Rozdzielnia Korespondencji20.06.2021 - 22:21
1682Nr 4/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie na kadencję 2017-202120.06.2021 - 22:21
1290Nr 49/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie przyporządkowania prowadzonych na Uniwersytecie kierunków, poziomów i profili kształcenia do wydziałów i filii20.06.2021 - 22:21
3494Nr 137 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie utworzenia Centrum Badań Energii Odnawialnej20.06.2021 - 22:21
1789Nr 892 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przyznania Statuetki Nicolaus Copernicus20.06.2021 - 22:21
579Nr 95/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii20.06.2021 - 22:22
3374Nr 10/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie Zasad sporządzania w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów spisów zdawczo-odbiorczych oraz archiwizowania osobowych teczek studenckich i doktoranckich20.06.2021 - 22:22
1161Nr 98/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Technicznych20.06.2021 - 22:22
1563Nr 116/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Marketingowe zarządzanie sprzedażą”20.06.2021 - 22:22
1579NR 219 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie oceny parametrycznej 20.06.2021 - 22:22
500Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki20.06.2021 - 22:22
1223Nr 60/2019 z dnia 18 września 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dziekanów, prodziekanów i przewodniczących rad naukowych dyscyplin w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 20.06.2021 - 22:23
141konkurs na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej20.06.2021 - 22:23
908Nr 387 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Bogusławowi Andrzejowi BUSZEWSKIEMU20.06.2021 - 22:23
697Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Radiologii20.06.2021 - 22:23
1729Nr 44/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych20.06.2021 - 22:23

Łącznie 29725550 odwiedzin dla wszystkich podstron.