Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2463Zarządzenie Nr 85/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych 22.10.2020 - 23:18
545Konkurs na stanowisko asystenta (pracownika badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Farmakologii i Toksykologii 22.10.2020 - 23:18
27118Związek Nauczycielstwa Polskiego w UWM22.10.2020 - 23:18
2261Nr 27 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych dr. Sławomira PRZYBYLIŃSKIEGO22.10.2020 - 23:18
2464Nr 90/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 82/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii (ze zm.)22.10.2020 - 23:19
14767Struktura Wydziału Nauk Ekonomicznych22.10.2020 - 23:19
2384Nr 72 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2012 rok22.10.2020 - 23:19
580Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Socjologii22.10.2020 - 23:20
2804Nr 21/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia wzoru druku „Certyfikatu potwierdzającego ukończenie studiów pomostowych realizowanych w ramach Projektu Systemowego22.10.2020 - 23:20
1041Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni specjalistę w Centrum Innowacji i Transferu Technologii 22.10.2020 - 23:20
1478Nr 24 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Faculty of Fisheries Sciences, Hokkaido University, Japonia22.10.2020 - 23:20
67Nr 83/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki na kadencję 2020-202422.10.2020 - 23:21
2132Protokół nr 13 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 października 2009 r.22.10.2020 - 23:21
3494Nr 301 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2008/200922.10.2020 - 23:21
488Konkurs na dwa stanowiska asystenta (pracownika dydaktycznego) w Katedrze Ginekologii i Położnictwa 22.10.2020 - 23:21
3697 Nr 33/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego imieniu 22.10.2020 - 23:22
757UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PORZĄDKOWĄ W UNIWERSYTECKIM DOMU ROTACYJNYM 22.10.2020 - 23:22
804Nr 403 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych"22.10.2020 - 23:22
720Nr 27 z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w obrębie ewidencyjnym Nr 110 m. Olsztyna22.10.2020 - 23:22
1269Nr 50 z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie warunków obniżania pensum dydaktycznego22.10.2020 - 23:22
1893Nr 52 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie osobowej22.10.2020 - 23:23
28209Regulamin studiów doktoranckich w UWM w Olsztynie22.10.2020 - 23:23
1367Nr 69 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 863 z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Pana Tadeusza22.10.2020 - 23:23
3229Nr 42/2012 z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 13/2012 z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych22.10.2020 - 23:24
10278Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych22.10.2020 - 23:24
25967Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego22.10.2020 - 23:24
2003UCHWAŁA Nr 850 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych22.10.2020 - 23:25
3308Decyzja Nr 13 z dnia 20 września 2007 r. w sprawie terminów wypłat nagród Rektora i dodatkowych wynagrodzeń.22.10.2020 - 23:25
7597Nr 20/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 23:25
557Konkurs na dwa stanowiska asystenta(pracownika dydaktycznego) w Katedrze Medycyny Ratunkowej22.10.2020 - 23:25

Łącznie 27298148 odwiedzin dla wszystkich podstron.