Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
179Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Filozofii i Prawa Kanonicznego26.10.2020 - 13:47
174Konkurs na 1 stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Informatyki i Badań Operacyjnych26.10.2020 - 13:47
1250Nr 57/2016 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie składu osobowego Komisji Mieszkaniowej na kadencję 2016-202026.10.2020 - 13:47
2393Nr 266 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Marzenny ZAORSKIEJ26.10.2020 - 13:47
5237Wydział Sztuki26.10.2020 - 13:47
3001Nr 23/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2017/2018 26.10.2020 - 13:47
730Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie ”Wpływ technologii płotków i obróbki sous-vide na ekspresję czynników wirulencji i genów oporności na antybiotyki u Listeria monocytogenes i Enterococcus sp."26.10.2020 - 13:48
725Nr 379 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 279 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie26.10.2020 - 13:48
174Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geodezji26.10.2020 - 13:48
3014Nr 144 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa26.10.2020 - 13:48
1350Nr 339 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia systemu gratyfikacji pracowników Uczelni wykazujących ponadprzeciętną aktywność naukową lub artystyczną26.10.2020 - 13:48
55KONKURS na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn26.10.2020 - 13:48
1391Konkurs na stanowisko doradcy ds. przedsiębiorczości w Biurze Karier UWM w Olsztynie26.10.2020 - 13:48
1155NR 493 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie poprawek do projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.10.2020 - 13:48
301Nr 25/2020 z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe realizowane w języku angielskim w roku akademickim 2019/2020 26.10.2020 - 13:48
3281Nr 137 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowych, położonych w Gminie Stawiguda obręb Jaroty 26.10.2020 - 13:48
105Nr 130/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie terminów posiedzeń zwyczajnych Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2020/2021 26.10.2020 - 13:49
436Nr 27/2020 z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2019/2020 26.10.2020 - 13:49
1490Nr 828 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Grodnie, Białoruś26.10.2020 - 13:49
1449Nr 110 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji projektu pod nazwą „Ochrona i poprawa warunków Bytowania flory i fauny w architekturze miejskiej ...26.10.2020 - 13:49
4664Liczba elektorów wybieranych spośród pracowników26.10.2020 - 13:49
63PROREKTOR DS. COLLEGIUM MEDICUM prof. dr hab. n. med. Sergiusz NAWROCKI26.10.2020 - 13:49
3295Nr 266 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku),analiza i kreowanie trendów, animacja pamięci społecznej... 26.10.2020 - 13:49
88080REKTOR prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI26.10.2020 - 13:49
4151200126.10.2020 - 13:50
2448Nr 39/2012 z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Środowisku26.10.2020 - 13:50
1000Nr 49/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego26.10.2020 - 13:50
6308Rejestry - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu26.10.2020 - 13:50
16306Akademickie Centrum Mediów i Promocji26.10.2020 - 13:50
16189Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Pozorty” Spółka z o.o.26.10.2020 - 13:50

Łącznie 27330631 odwiedzin dla wszystkich podstron.